Edukacija “Šta nam govore informacije iz finansijskih izvještaja o preduzeću i njihov značaj za donošenje poslovnih odluka”

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • Aktuelnosti
  • 9
  • Edukacija “Šta nam govore informacije iz finansijskih izvještaja o preduzeću i njihov značaj za donošenje poslovnih odluka”

14.06.2023.

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa vodećim društvom za izdavačku djelatnost i konsalting iz oblasti računovodstva, revizije i finansija, Finrar d.o.o. Banja Luka, organizuje jednodnevnu edukaciju o značaju finansijskih izvjestaja i njihovoj analizi, koja će se održati u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, u utorak, 20.06.2023. godine, sa početkom u 10:00 časova.

 

Cilj seminara je da vlasnicima preduzeća i menadžerima ukaže na ključne pokazatelje finansijskih izvještaja i pomogne u razumijevanju njihove suštine, kako bi isti bili u funkciji donošenja kvalitetnijih odluka, očuvanja finansijske stabilnosti, rasta i razvoja preduzeća.

 

Predavači na edukaciji su g-đa Sara Savanović i prof. dr Jelena Poljašević, a više detalja o temama i sadržaju edukacije možete pronaći u Programu I pozivu, koje dostavljamo kao prilog ovog poziva.

 

Kotizacija za učešće na edukaciji iznosi 100 KM plus PDV, a prijavu možete izvršiti putem linka “Šta nam govore informacije iz finansijskih izvještaja o preduzeću i njihov značaj za donošenje poslovnih odluka” – Edukacije  do ponedjeljka, 19.06.2023. godine. Nakon izvršene prijave biće Vam dostavljene sve informacije u vezi plaćanja kotizacije, a dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 051/493 -138. Kontakt osoba u PKRS je Željka Milić (zeljkaj@komorars.ba).