Anketa “Žene u logistici”

11.09.2023.

Za potrebe definisanja određenih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju i promociji preduzetništva žena i pripremu podataka za izradu strateškog dokumenta za razvoj preduzetništva žena, Savjet za preduzetništvo žena Privredne komore Republike Srpske pripremio je anketu koja se odnosi na sve pravne subjekte koji u okviru svog poslovanja imaju jednog ili više radnika zaposlenih na poslovima koji se odnose na logistiku (proizvodna preduzeća, skladišta i veleprodajni objekti, uvoznici, izvoznici, prevoznici, agenti, brokeri i dr.).
Radna mjesta koja spadaju u opis poslova logističara su: disponenti, vozači, šefovi voznog parka, skladištari, radnici na poslovima nabavke i distribucije robe, komisionari, radnici na pakovanju i sortiranju proizvoda, carinski deklaranti, agenti, brokeri i druga radna mjesta u kojima je zastupljena logistika.

Za ispunjavanje ankete potrebno je nekoliko minuta (manje od 5 minuta), pa vas pozivamo da nam pomognete u ovom jedinstvenom istraživanju koje nastoji pružiti novi uvid u oblast brzorastućeg zanimanja i poslova u logistici.

Anketa je dostupna putem linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR-OSpfLu4wWzokWV2a0os7JPi9yv6ZqaXKZrFvDM8UynhcQ/viewform?usp=sf_link

Molimo vas da anketu ispunite najkasnije do 15.09.2023. godine, ali i da je proslijedite dalje kontaktima u svojoj poslovnoj mreži.