Info Pult

cfcb8290-2a17-44a2-88bb-6acf0d5ee7e9

Edukacija poreskih obveznka – „Elektronsko podnošenje prijava“ (novi termin)

By | Edukacije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Budući da postoji veliki interes poreskih obveznika za ovu temu, Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske organizuje novi termin seminara na temu „Elektronsko podnošenje prijava“, a sa namjerom da poreski obveznici u što kraćem roku budu upoznati sa načinom podnošenja gore navedenih prijava elektronskim putem.

Read More
cfcb8290-2a17-44a2-88bb-6acf0d5ee7e9

Edukacija poreskih obveznka – „Elektronsko podnošenje prijava“

By | Edukacije, Novosti iz Komore | No Comments

 

Poreskim obveznicima u Republici Srpskoj će, od 20. marta 2019. godine, biti omogućeno da elektronskim putem, uz elektronski potpis, podnose poreske prijave (godišnja republička taksa, komunalna taksa, boravišna taksa).

S tim u vezi, Privredna komora Republike Srpske, preko svojih područnih komora i Poreska uprava Republike Srpske organizuju niz seminara na temu „Elektronsko podnošenje prijava“, a sa namjerom da poreski obveznici u što kraćem roku budu upoznati sa načinom podnošenja gore navedenih prijava elektronskim putem.

U svim Područnim komorama, u različitim terminima, biće organizovana ista edukacija, i to po sljedećem rasporedu:

  • Istočno Sarajevo, petak, 01.03.2019. godine u 10 časova – PPK Istočno Sarajevo, kontakt telefon: + 387 57 226  381, e-mail: info@is.komorars.ba
  • Banja Luka, ponedjeljak, 04.03.2019. godine u 10 časova – PPK Banja Luka, kontakt telefon: +387 51 51 215 498, e-mail: gordanab@bl.komorars.ba, jelenab@bl.komorars.ba
  • Prijedor, utorak, 05.03.2019. godine u 10 časova – PPK Banja Luka, kancelarija u Prijedoru, kontakt telefon: +387 52 240 020, e-mail: milanas@bl.komorars.ba
  • Bijeljina, utorak, 05.03.2019. godine u 10 časova – PPK Bijeljina, kontakt telefon: + 387 55 228 021, e-mail: slavicam@bn.komorars.ba
  • Trebinje, četvrtak, 07.03.2019. godine u 10 časova – PPK Trebinje, kontakt telefon: + 387 59 260 040, e-mail info@tb.komorars.ba
  • Doboj, petak, 08.03.2019. godine u 10 časova – PPK Doboj, kontakt telefon: + 387 53 241 980, e-mail: ppkdoboj@teol.net

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete ovom seminaru u Vasem gradu, molimo Vas da se javite na jedan od navedenih kontakta, te da potvrdite svoj dolazak, budući da je broj mjesta ograničen.

Javni poziv za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta u privrednim društvima

By | Novosti iz Komore | No Comments

Privredna komora Republike Srpske raspisuje ponovni Javni poziv za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta u privrednim društvima, u okviru projekta „Jačanje izvoznih kapaciteta MSP metalskog sektora“.

Projekat sufinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razoj u BiH – EU ProLocal. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 219.181,44 KM, od čega je 79,93% finansirano od strane Evropske unije, a cilj je unaprijediti kapacitete MSP u metalskom sektoru za nastup na ino tržištu, te podignuti nivo konkurentnosti privrednih društava u sektoru metalske industrije.

Jedna od aktivnosti Projekta je podrška za minimalno pet privrednih društava iz sektora metaloprerade za pripremu i  sertifikaciju standarda kvaliteta, te se u ovu svrhu i raspisuje ponovni Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava.

Više informacija o uslovima i načinu dostavljanja ponuda, mozete naći u tekstu javnog poziva, a kontakt osobe u Privrednoj komori su Olivera Radic, oliverap@komorars.ba i Željka Milić, zeljkaj@komorars.ba.

Ponovljeni Javni poziv_sertifikacija

Prilog_Obrazac za prijavu

JAVNI POZIV ZA PREDUZEĆA – SERTIFIKACIJA U OKVIRU PROJEKTA EU PROLOCAL

By | Metalurgija i obrada metala, Novosti iz Komore | No Comments

Privredna komora Republike Srpske u okviru projekta EU ProLocal – Projekat jačanja izvoznih kapaciteta MSP sektora raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta u privrdnim društvima.

Projekat sufinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razoj u BiH – EU ProLocal. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 219.181,44 KM, a cije je  unaprijediti kapacitete MSP u metalskom sektoru za nastup na ino tržištu, te podignuti nivo konkurentnosti privrednih društava u sektoru metalske industrije.

Projekat podrške namjenjen je povećanju konkurentinsti malih i srednjih privrednih društava, iz metaloprerađivačkog sektora, za finansiranje procesa uvođenja i sertifikacije standarda kvaliteta.

Više informacija o uslovima učešća i dostavljanju ponuda, možete naći u tekstu Javnog poziva.

JAVNI POZIV

PRILOG – Obrazac za prijavu

Poziv na radionicu „Upravljanje lancima nabavke (engl. Supply Chain Management)”

By | Edukacije | No Comments

USAID  Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM), u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, organizuje dvodnevnu specijalističku radionicu na temu: “Upravljanje lancima nabavke (engl. Supply Chain Management)” koja će se održati 13. i 14.06.2018. godine u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, ulica  Đure Danićiča  I/II, 78 000 Banja Luka.  Prema programu, radionica će se održati 13.06.2018. u periodu od  12:00-17:00 časova i 14.06.2018. godine  u periodu od 09:00-17:00 časova.

Radionica je namjenjena rukovodstvu privrednih društava iz sektora metaloprerade, a posebno  privrednim društvima iz sektora automobilske industrije, koji  planiraju da uspostave saradnju sa privrednim društvima iz Republike Njemačke i postanu dobavljači svjetskih poznatih njemačkih proizvođača automobila.

Predavač na ovoj radionici će biti g-din. Martin Mirsky iz Sjedinjenih Američkih Država, renomirani stručnjak u oblasti upravljanja lancima nabavke, sa više od trideset godina radnog iskustva u zemljama Evrope, Azije i Sjeverne Amerike. Učesnici će imati priliku upoznati se sa metodologijom uspješnog upravljanja zalihama kao preferiranog dobavljača automobilske industrije u SR Njemačkoj.

Na osnovu iskazanog interesa privrednih društava, planirani su individualni sastanci sa preduzećima, tokom kojih će predavač pružiti specifične preporuke (gap analizu) uključujući i preporuke za unapređenje poslovanja. Oblasti analize će uključivati politike, procese, procedure, tehnologiju i organizaciju unutar preduzeća.

Učešće na radionici je besplatno, a učesnicima će tokom radionice biti obezbjeđen ručak i osvježenje u pauzama.

Molimo sve zainteresovane da se prijave za učešće na radionici na email: peroc@komorars.ba ili zknezevic@iesc.org.

Poziv

cosme

Potpisan Sporazum između EU i BiH o učešću BiH u programu Unije „Konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)“

By | Aktuelnosti, EEN, Projekti | No Comments

Potpisan COSMEU četvrtak, 02. juna 2016. godine u Briselu, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović potpisao je Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u Programu Unije „Konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)“.
Ukupan budžet Programa COSME za period 2014-2020 iznosi 2,298 milijardi eura, a značajan dio sredstava moći će da koriste preduzetnici iz BiH. Opštii ciljevi ovog Sporazuma su jačanje konkurentnosti i održivosti preduzeća, posebno malih i srednjih preduzeća, kao i podsticanje kulture preduzetništva i promoviranje osnivanja i rasta malih i srednjih preduzeća.
Potpisani sporazum je velika šansa malim i srednjim preduzećima u BiH za pristup fondovima i projektima EU, a glavni korisnici Programa COSME će biti preduzetnici, posebno u malim i srednjim preduzećima, koji će imati koristi s obzirom na olakšan pristup fondovima za razvoj, sredstvima za konsolidaciju i rast njihovih preduzeća, kao i građani koji žele pokrenuti svoj biznis (samozaposleni), a koji su suočeni s poteškoćama u procesu uspostavljanja njihovog vlastitog poslovanja, kao npr. mladi i žene preduzetnice.

Kvalitet seminar

Sеminаr “Аkrеditоvаnjе tiјеlа zа оcјеnu usаglаšеnоsti – ispitne i kalibracione lаbоrаtоriје, inspеkciјskа i setrifikоvаnа tiјеlа u Bоsni i Hеrcеgоvini”

By | Uncategorized | No Comments

Kvalitet seminarPrivrеdnа kоmоrа Rеpublikе Srpskе, u sаrаdnji sа Instituоm zа аkrеditоvаnjе BiH (BАТА), Kооrdinаciоnim tiјеlоm zа infrаstrukturu kvаlitеtа Vlаdе Rеpublikе Srpskе i Мinistаrstvоm zа еkоnоmskе оdnоsе i rеgiоnаlnu sаrаdnju Rеpublikе Srpskе, оrgаnizuјe sеminаr na temu “Аkrеditоvаnjе tiјеlа zа оcјеnu usаglаšеnоsti – ispitne i kalibracione lаbоrаtоriје, inspеkciјskа i setrifikоvаnа tiјеlа u Bоsni i Hеrcеgоvini”
Seminar će se održati u srijedu, 25.05.2016. godine sa početkom u 09:30 časova, u prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banjoj Luci.
Cilј sеminаrа је upоznаvаnje tiјеlа zа оcјеnu usklаđеnоsti sа sistеmоm аkrеditаciје u Bоsni i Hеrcеgоvini, kао i sа prоcеdurаmа аkrеditаciје u sklаdu sа zаhtјеvimа sеriје stаndаrdа BAS EN ISO 17000. Takođe, nа sеminаru ćе biti prеdstаvlјеnа i ulоgа Kооrdinаciоnоg tiјеlа zа infrаstrukturu kvаlitеtа RS u оblаsti аkrеditаciје.
Imајući u vidu znаčај аkrеditаciје kao fоrmаlnоg priznаnjа dа је nеkо tiјеlо zа оcјеnjivаnjе usаglаšеnоsti kоmpеtеntnо dа prоvоdi аktivnоsti оcјеnjivаnjа usаglаšеnоsti u sklаdu sа mеđunаrоdnо prihvаćеnim prаvilimа, pоzivаmо Vаs nа sеminаr, a zainteresovani koji žele da prisustvuju pomenutom događaju, mogu se prijaviti na e-mail: zeljkaj@komorars.ba.
Rok za prijavu je 23.05.2016. godine.
Kontakt osoba u Komori je Željka Milić, telefon: 051 222 990.

growth

Seminar „Kako povećati vrijednost preduzeća – Procjena vrijednosti prduzeća “

By | Uncategorized | No Comments

Privredna kogrowthmora Republike Srpske, u okviru Evropske mreže preduzetništva EEN i u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj EBRD, organizuje seminar na temu „Kako povećati vrijednost preduzeća – Procjena vrijednosti prduzeća “
Seminar će se održati u utorak, 17.05.2016. godine sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banjoj Luci.
Tokom seminara doćiće se do odgovora na pitanja, kao što su:
• Kako procijeniti vrijednost kompanije – teorija i praksa?
• Koje su osnove za donošenje odluke o vrijednosti preduzeća?
• Kako izgleda tržište potencijalnih kupaca preduzeća?
• Šta čini vrijednost preduzeća? i
• Kako dugoročno povećati vrijednost preduzeća?
Ovaj seminar se organizuje u okviru programa koji finansira EU, a implementira EBRD kroz program „Podrška konkuretnosti malih i srednjih preduzeca“. Program će podržati više od 130 malih i srednjih poduzeća u BiH, kroz savjetodavne projekte oslanjajući se na stručnost međunarodnih i domaćih konsultanata. Osim toga, program će širiti najbolje prakse kroz događaje i aktivnosti na podizanju svijesti, kako je to definisano u Aktu o malim i srednjim poduzećima, u kombinaciji s obukama za lokalne konsultante, preduzetnike i menadžere.
Svi zainteresovani privrednici, koji žele da prisustvuju pomenutom događaju, mogu se prijaviti na e-mail: zeljkaj@komorars.ba.
Rok za prijavu je 15.05.2016. godine.
Kontakt osoba u Komori je Željka Milić, telefon: 051 222 990.

Poziv
Program

uvoz i izvoz

PADAJU UVOZ I IZVOZ

By | Makroekonomija, Uncategorized | No Comments

uvoz i izvoz
Vrijednost robne razmjene RS sa inostranstvom u prvoj polovini godine dostigla je 1,702 milijarde evra, a u odnosu na isti period 2014. smanjeni su i izvoz i uvoz, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Iz RS je u prvih šest mjeseci na ino-tržište izvezena roba vrijedna 633,04 miliona evra, što je za 4,7 odsto manje u odnosu na isti period prethodne godine. Najveća izvozna tržišta bila su Italija, Srbija, Njemačka, Slovenija i Austrija.
Uvoz je istovremeno smanjen za 8,8 odsto na 1,069 milijardi evra. Najviše inostrane robe stiglo je iz Srbije, Rusije, Italije, Njemačke i Kine.
Spoljnotrgovinski bilans Srpske sa inostranstvom i dalje je negativan, a deficit je na kraju prvog polugodišta dostigao 436,02 miliona evra. Pokrivenost uvoza izvozom u istom periodu je iznosila 59,2 odsto.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su glavni izvozni potencijali Srpske bili poljoprivredni i prerađivački proizvodi, odnosno drvoprerađivački i sektor proizvodnje električne energije. Iako je uvoz poljoprivrednih proizvoda porastao za 11,7 odsto, on je kompenzovan skokom izvoza u sektoru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 22,3 odsto.
Direktor Sektora granskih udruženja u Privrednoj komori RS Pero Ćorić kaže da je dobro što je pozitivan indeks na strani izvoza, ali da je situacija još teška zbog vanrednih okolnosti usljed prošlogodišnjih poplava.
– Privrednici iz Srpske i godinu nakon poplava su u teškoj situaciji i prilično su nezadovoljni jer su izostali povoljniji krediti za privredu i dodatna sredstava iz Fonda solidarnosti – kaže Ćorić.
On dodaje da su posljedice poplava uzele danak u prerađivačkom sektoru, čiji je izvozni učinak u prvih šest mjeseci ove godine smanjen za 3,2 odsto, dok je uvoz u istoj oblasti porastao za 2,4 odsto.
– Prerađivačka industrija je generator razvoja i ključ za rast izvoza i trebalo bi joj posvetiti više pažnje u narednom periodu. Srpska bi trebalo da iskoristi komparativne prednosti kojima raspolaže i da uveže primarnu proizvodnju sa plodnih oranica Lijevča polja, Semberije i Posavine sa prerađivačkom industrijom, kako bismo izvozili finalni proizvod sa visokom dodatnom vrijednošću – istakao je Ćorić.

Zemlje u koje smo najviše izvozili (miliona evra)

Italija 121,66
Srbija 82,93
Njemačka 63,61
Slovenija 60,95
Austrija 57,15

Zemlje iz kojih smo najviše uvozili (miliona evra)

Srbija 183,86
Rusija 154,48
Italija 139,48
Njemačka 84,48
Kina 72,34

Izvor: Glas Srpske

PADAJU I UVOZ I IZVOZ

By | Uncategorized | No Comments

uvoz i izvoz
Vrijednost robne razmjene RS sa inostranstvom u prvoj polovini godine dostigla je 1,702 milijarde evra, a u odnosu na isti period 2014. smanjeni su i izvoz i uvoz, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iz RS je u prvih šest mjeseci na ino-tržište izvezena roba vrijedna 633,04 miliona evra, što je za 4,7 odsto manje u odnosu na isti period prethodne godine. Najveća izvozna tržišta bila su Italija, Srbija, Njemačka, Slovenija i Austrija.

Uvoz je istovremeno smanjen za 8,8 odsto na 1,069 milijardi evra. Najviše inostrane robe stiglo je iz Srbije, Rusije, Italije, Njemačke i Kine.

Spoljnotrgovinski bilans Srpske sa inostranstvom i dalje je negativan, a deficit je na kraju prvog polugodišta dostigao 436,02 miliona evra. Pokrivenost uvoza izvozom u istom periodu je iznosila 59,2 odsto.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su glavni izvozni potencijali Srpske bili poljoprivredni i prerađivački proizvodi, odnosno drvoprerađivački i sektor proizvodnje električne energije. Iako je uvoz poljoprivrednih proizvoda porastao za 11,7 odsto, on je kompenzovan skokom izvoza u sektoru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 22,3 odsto.

Direktor Sektora granskih udruženja u Privrednoj komori RS Pero Ćorić kaže da je dobro što je pozitivan indeks na strani izvoza, ali da je situacija još teška zbog vanrednih okolnosti usljed prošlogodišnjih poplava.

– Privrednici iz Srpske i godinu nakon poplava su u teškoj situaciji i prilično su nezadovoljni jer su izostali povoljniji krediti za privredu i dodatna sredstava iz Fonda solidarnosti – kaže Ćorić.

On dodaje da su posljedice poplava uzele danak u prerađivačkom sektoru, čiji je izvozni učinak u prvih šest mjeseci ove godine smanjen za 3,2 odsto, dok je uvoz u istoj oblasti porastao za 2,4 odsto.

– Prerađivačka industrija je generator razvoja i ključ za rast izvoza i trebalo bi joj posvetiti više pažnje u narednom periodu. Srpska bi trebalo da iskoristi komparativne prednosti kojima raspolaže i da uveže primarnu proizvodnju sa plodnih oranica Lijevča polja, Semberije i Posavine sa prerađivačkom industrijom, kako bismo izvozili finalni proizvod sa visokom dodatnom vrijednošću – istakao je Ćorić.

Zemlje u koje smo najviše izvozili (miliona evra)

Italija 121,66

Srbija 82,93

Njemačka 63,61

Slovenija 60,95

Austrija 57,15

Zemlje iz kojih smo najviše uvozili (miliona evra)

Srbija 183,86

Rusija 154,48

Italija 139,48

Njemačka 84,48

Kina 72,34

11694_bgimt02-foto-beta_f

PAD INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U JUNU

By | Makroekonomija | No Comments

11694_bgimt02-foto-beta_f
Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u BiH u junu zabilježila je pad za 1,8 odsto u poređenju sa majem, te rast za 3,5 odsto u odnosu na isti mjesec 2014. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju bila je veća za 0,3 odsto, dok je proizvodnja intermedijarnih proizvoda bila manja za 0,8 odsto, energije za 2,2 odsto, trajnih proizvoda za široku potrošnju za pet odsto, te kapitalnih proizvoda za 6,2 odsto.
U junu ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju bila je veća za 38,6 odsto, intermedijarnih proizvoda za 12,5 odsto, energije za 0,4 odsto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2 odsto, dok je proizzvodnja kapitalnih proizvoda bila manja za 4,5 odsto.
Za područja klasifikacijske djelatnosti BiH 2010. desezonirana industrijska proizvodnja junu, u poređenju sa majem, ostala je nepromijenjena u prerađivačkoj industriji, dok je u području vađenja ruda i manena zabilježen pad za 3,8 odsto, te u području proizvodnje i snabdijevanju električnom energijom i gasom za 5,8 odsto.
U junu ove, u odnosu na jun prošle godine, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, zabilježila je rast u području vađenje ruda i kamena za 14,1 odsto, prerađivačkoj industriji za 7,6 odsto, dok je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom zabilježen pad za 9,5 odsto.

Izvor: Glas Srpske

grafikon

BPD u RS 8,82 milijarde KM

By | Makroekonomija | No Comments

Bruto domaći proizvod /BDP/ u Republici Srpskoj za prošlu godinu iznosio je 8,82 milijarde KM i veći je za 0,7 odsto od vrijednosti BDP-a iz 2013. godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Stopa realnog rasta BDP-a u prošloj godini iznosila je 0,4 odsto.
Vrijednost BDP-a po glavi stanovnika za prošlu godinu bila je 6.208 KM ili izraženo u dolarskoj vrijednosti 4.327 dolara po glavi stanovnika.
Bruto dodata vrijednost u prošloj godini iznosila je 7,24 milijarde KM, a vrijednost poreza na proizvode umanjena za iznos subvencija na proizvode bila je 1,58 milijardi KM.
Najveće učešće bruto dodate vrijednosti od 11,9 odsto imala je trgovina, te poljoprivreda, šumarstvo i ribolov od 9,8 odsto i prerađivačka industrija sa učešćem od 8,7 odsto.
Izvor: Nezavisne novine