Baza konsultanata

Početna 5 Baza konsultanata

Baza konsultanata za digitalnu transformaciju

Jedan od prvih koraka ka uspostavljanju modela podrške digitalnoj transformaciji je stvaranje mreže konsultanata sa znanjem i iskustvom u procesima vezanim za digitalnu transformaciju poslovanja.

Privredna komora Republike Srpske je prva institucija u BiH koja je obučila i sertifikovala konsultante za digitalnu transformaciju. Konsultanti za digitalnu transformaciju sertifikovani su od strane akreditacionog tijela WKÖ/WIFI, u skladu sa međunarodnim standardom ISO 17024.

Privredna društva imaju mogućnost da rade sa deset sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju koji obezbjeđuju stručne, nezavisne i potpuno nepristrasne usluge konsaltinga, zasnovane na standardizovanom pristupu Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske.

Kontakt osobe

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-129
draganak@komorars.ba

Nikolina Dorontić Alibabić

Rukovodilac Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske

Centar za digitalnu transformaciju

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-138
nikolinad@komorars.ba

Bojan Knežević

Bojan je direktor razvoja u velikom proizvodnom metalopreradjivačkom preduzeću. Tokom desetogodišnje karijere prošao je put od početka proizvodnog procesa do sadašnje pozicije, oblikujući svako radno mjesto i samu firmu tehnologijom koju strastveno voli i koristi. Na tom putu ličnog razvoja i razvoja preduzeća susreo se sa mnoštvom izazova i problema, koje sa entuzijazmom sistemski rješavao, dok je procese automatizovao.

Branko Vasiljević

Radivši 8+ godina kao biznis analitičar i menadžer za razvoj poslovanja u IT industriji, Branko se specijalizovao u oblastima analize izvodivosti/isplativosti IT projekata, digitalizacije (internih/eksternih) poslovnih procesa, specifikovanja softverskih rješenja, te rukovođenja procesa izrade softvera – od generisanja ideje do finalne implementacije.

Gojko Rodić

Kroz dugogodišnju menadžersku karijeru u bankarstvu, Gojko je spoznao izazove sa kojima se susreće domaća privreda. U protekle četiri godine radio je na unapređenju procesa u domaćim kompanijama, te kao trener držao treninge iz oblasti digitalizacije, komunikacije, prodaje i upravljanja poslovnim navikama. Lični cilj Gojka je dodavanje vrijednosti organizacijama i klijentima.

Ruža Lukić

Ruža posjeduje 16 godina radnog iskustva u domaćim kompanijama i svjetskim međunarodnim organizacijama radeći u oblasti projektnog menadžmenta, prodaje i ljudskih resursa. Konsultantica je za digitalnu transformaciju preduzeća i certifikovani je HR Digital Specijalista s bogatim iskustvom u digitalizaciji ljudskih resursa. U proteklom period, posvetila se digitalnoj transformaciji poslovanja i uspješno je pomogla mnogim organizacijama da se moderniziraju i prilagode novim tehnologijama.

Branko Marković

Branko Marković, PhD, razvoj rešenja na bazi Smart City koncept modela (SCCM), Digital transformation, Industry 4.0, konsultant za razvoj IoT baziranih poslovnih modela i tehničkih rešenja, ICT (IT Audit, GDPR, ERP, MES, network, storage, VM, SQL, Cloud, Ent-end Security), SCRUM, ITIL v3, TRIZ, SDG i energetsku tranziciju.

Vladimir Ćorda

Vladimir je konsultant za e-commerce i digitalni marketing koji pomaže biznisima da ostvare svoj pun potencijal i otvore nove kanale prodaje, optimizuju procese i resurse kroz implementaciju novih kanala prodaje i korišćenje modernih digitalnih alata. Kao e-commercom i startup aktivista posjeduje dugogodinje iskustvo u vođenju različitih projekata za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou, pomaže startapima da dođu do inicijalnih sredstava za razvoj biznisa. Njegovo cjelokupno radno iskustvo vezano je za razvoj malih i srednjih preduzeća i podršku pojedincima ili timovima koji su ulazili u proces realizacije svojih ideja.

Dejan Nježić

Dejan posjeduje dugogodišnje iskustvo u implemtaciji projekata digitalne transformacije malih i srednjih kompanija. Kroz rad sa preduzećima susretao se sa raznim tehnološkim rešenjima koji su prilagođeni tehnološki trendovi koji su važan je korak ka uspešnoj digitalizaciji. Posjeduje iskustvo u oblasti digitalnog marketinga, e-trgovine i sajber bezbednosti.

Igor Pandžić

Kroz iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u realnom sektoru, kao i na Univerzitetu u Banjoj Luci, a nakon toga u Područnoj privrednoj komori Banja Luka, kao organizaciji koja pruža podršku privrednim društvima, a na osnovu obrazovanja diplomiranog inženjera informacionih tehnologija, Igor pruža savjetodavne usluge preduzećima i institucijama i to posebno na poljima unapređenja proizvoda ili usluga kao i poslovnog modela upotrebom savremenih, digitalnih tehnologija.

Milena Đuđić

Milena posjeduje 15 godina iskustva u upravljanju projektima i poslovnom savjetovanju. Voli da se bavi rješavanjem problema i optimizacijom, a za to se danas neizostavno koriste digitalne tehonogije. Nije IT stručnjak, ali zato zna da formira i radi sa timom koji će biti nosilac vaše uspješne digitalne transformacije.

Tomislav Martinović

Tomislav posjeduje više od 15 godina profesionalnog iskustva u oblasti finansija, bankarstva, razvoja poslovanja i unapređenja konkurentnosti kompanija u BiH i regionu. Interesovanje za digitalizaciju i optimizaciju različitih poslova počelo je dok je radio u jednoj brokerskoj kući 2004. godine. Prvi projektni na polju digitalne transformacije poslovanja su bili optimizacija procesa i uvođenje IT sistema u poslovne procese. Sada kao freelancer koristi stečeno znanje za mapiranje i optimizaciju poslovnih procesa koji čine osnovu za digitalizaciju i uvođenje ERP sistema kroz sve procese kompanije.