BFC SEE: Grad Banja Luka u novom ciklusu BFC SEE sertifikacije

26.03.2024.

Grad Banja Luka započinje novi ciklus sertifikacije prema novom, IV izdanju BFC SEE standarda.

U okviru BFC SEE programa serfifikacije u Republici Srpskoj, u petak, 22.3.2024.godine, u Gradskoj upravi grada Banja Luka održan je sastanak predstavnika Privredne komore Republike Srpske i BFC evaluacionog tima sa  BFC timom Grada Banja Luka.

Tom prilikom banjalučkom BFC timu predstavio se tim za evaluaciju i ocjenu grada u ovom procesu, utvrdili smo način rada i komunikacije, u svim fazama procesa sertifikacije, te način prikupljanja, imenovanja i dostavljanja dokumentacije na BFC SEE e-platformu.

Evaluacioni tim dao je osnovne preporuke za uspješnu realizaciju procesa sertifikacije.

Iz Republike Srpske 16 jedinica lokalnih samouprave posjeduje BFC SEE sertifikat, a Privredna komora RS je Tehnički sekretarijat, nadležan za sprovođenje procesa sertifikacije.

BFC SEE program sertifikacije predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva.Od 2012. godine u BFC SEE programu je učestvovalo više od 100 lokalnih samouprava iz regiona jugoistočne Evrope od kojih je 64 ispunilo uslove da se, kao nosilac BFC SEE sertifikata, nađe u grupi gradova i opština sa najvećim investicionim potencijalom.