BFC SEE: Grad Bijeljina ponovo u procesu  BFC SEE sertifikacije

17.04.2024.

U Gradskoj upravi Grada Bijeljina održan je sastanak predstavnika Privredne komore Republike Srpske i člana BFC evaluacionog tima sa BFC timom grada, zaduženim za implementaciju zahtjeva BFC standarda.

Savjetnik Gradonačelnika, Radoslav Ostojić, koordinator BFC tima,  potvrdio opredjeljenje Grada Bijeljina da implementira zahtjeve BFC standarda, kako bi unaprijedio rad opštinske administracije i još jednom potvrdio status grada sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Sastanku je prisustvovala i direktorica Područne privredne komore Bijeljina i tom prilikom je dogovoreno učešće i saradnja u radu Privrednog savjeta Grada Bijeljina.

Tom prilikom  predstavljen je tim za evaluaciju i ocjenu grada u ovom procesu, način rada i komunikacije, u svim fazama procesa sertifikacije, te način prikupljanja, imenovanja i dostavljanja dokumentacije na BFC SEE e-platformu. Takođe, evaluacioni tim dao je osnovne preporuke za uspješnu realizaciju procesa sertifikacije.

BFC SEE program sertifikacije predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva. Od 2012. godine u BFC SEE programu je učestvovalo više od 100 lokalnih samouprava iz regiona jugoistočne Evrope od kojih je 64 ispunilo uslove da se, kao nosilac BFC SEE sertifikata, nađe u grupi gradova i opština sa najvećim investicionim potencijalom.

Iz Republike Srpske 16 jedinica lokalnih samouprave posjeduje BFC SEE sertifikat, a Privredna komora Republike Srpske je Tehnički sekretarijat, nadležan za sprovođenje procesa sertifikacije i koordinaciju glavnih aktera u tom procesu.