BFC SEE: Grad Prijedor četvrti put u procesu BFC sertifikacije

29.03.2024.

Juče je u Gradskoj upravi Prijedor održan sastanak predstavnika Privredne komore Republike Srpske i BFC evaluacionog tima sa  BFC timom Grada Prijedor.

Tom prilikom predstavljen je  tim za evaluaciju i ocjenu grada u ovom procesu, utvrđen je način rada i komunikacije u svim fazama procesa sertifikacije, te način prikupljanja, imenovanja i dostavljanja dokumentacije na BFC SEE e-platformu.

Grad Prijedor prvi je grad koji je u Republici Srpskoj sertifikovan prema BFC SEE standardu, prepoznat kao grad sa povoljnim poslovnim okruženjem, koji je privukao značajne investitore u proteklom periodu.

BFC SEE program sertifikacije predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva.