BFC SEE: Opština Sokolac  prvi put u procesu BFC sertifikacije

05.04.2024.

Predstavnici Privredne komore Republike Srpske, sa članovima BFC evaluacionog tima posjetili su Opštinu Sokolac  i održale sastanke sa Načelnikom Opštine i BFC timom opštine.

U Opštini Sokolac je predstavljen  je  tim za evaluaciju i ocjenu opštine u ovom procesu, utvrđen je način rada i komunikacije u svim fazama procesa sertifikacije, te način prikupljanja, imenovanja i dostavljanja dokumentacije na BFC SEE e-platformu.

Načelnik Milovan Bjelica predstavio je aktivnosti opštine na realizaciji strateških ciljeva I planova u narednom periodu. BFC SEE program sertifikacije predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva.