BFC SEE: Početak procesa BFC sertifikacije za Grad Gradiška

24.01.2024.

U okviru BFC SEE programa serfifikacije u Republici Srpskoj, danas je u Gradskoj upravi grada Gradiška održan sastanak predstavnika Privredne komore Republike Srpske i BFC evaluacionog tima sa gradonačelnikom Zoranom Adžićem i BFC timom Grada Gradiška.

Kao i kod ranijih sertifikacija, preliminarna posjeta prevashodno ima za cilj da se predstavi tim za evaluaciju i ocjenu grada Gradiška u ovom procesu, utvrdi način rada i komunikacije, u svim fazama procesa sertifikacije, te način prikupljanja, imenovanja i dostavljanja dokumentacije na BFC e-platformu. Takođe, evaluacioni tim dao je osnovne preporuke za uspješnu realizaciju procesa sertifikacije.

Grad Gradiška je treći put u procesu sertifikacije prema BFC SEE standardu. U prethodnim sertifikacijama Gradiška je bila veoma uspješna u dokazivanju statusa grada sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Podsjetimo, BFC SEE predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva.

Od 2012. godine u BFC SEE Programu je učestvovalo više od 100 lokalnih samouprava iz regiona jugoistočne Evrope od kojih je 64 ispunilo uslove da se kao nosilac BFC SEE certifikata nađe u grupi gradova i opština sa najvećim investicionim potencijalom.

Iz Republike Srpske 16 jedinica lokalnih samouprave posjeduje BFC SEE sertifikat, a Privredna komora RS je Tehnički sekretarijat, nadležan za sprovođenje procesa sertifikacije i koordinaciju glavnih aktera u tom procesu.