BFC SEE : Sastanak Mreže za povoljno poslovno okruženje RS

21.02.2024.

Sastanak Mreže za povoljno poslovno okruženje Republike Srpske održan je danas, u prostorijama Privredne komore RS. Na sastanku su predstavljene aktivnosti i rezultati programa BFC SEE sertifikacije opština i gradova u Republici Srpskoj u protekloj godini i aktivnosti planirane u narednom periodu.

Takođe, predstavnici donatora informisale su članice Mreže o aktivnostima iz programa podrške koje sprovode konzorcijum Karitas Švajcarske i NIRAS CH, finansiran od strane Vlade Švajcarske i USAID Local Governance Assistance Activity (LGAA).

Sastanku su prisustvovali predstavnici članica Mreže,  Ministarstva privrede i preduzetništva RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS i Saveza opština i gradova RS i Privredne komore RS.

Podsjećamo, u cilju  realizacije programa BFC SEE sertifikacije u Republici Srpskoj uspostavljena је Mreža za povoljno poslovno okruženje RS, koju čine Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvo privrede i preduzetništva RS,  Savez opština i gradova RS i Privredna komora RS. Privredna komora RS je,  prema Sporazumu, tehnički sekretarijat Mreže i akreditovana je institucija za realizaciju Programa sertifikacije za povoljno poslovno okruženje u Republici Srpskoj.