Edukacija ”Perspektive tržišta, snabdijevanja i distribucije u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske”

13.04.2022.

Privredna komora Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuju poslovnu edukaciju ”Perspektive tržišta, snabdijevanja i distribucije u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske”, u četvrtak 14. aprila 2022. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Republike Srpske.

S obzirom na promjene nastale na tržištu električne energije koje za rezultat imaju povećanje cijena i obaveze Republike Srpske u pogledu realizacije ugovora u oblasti energetske zajednice, organizujemo edukaciju sa ciljem informisanja članstva o tržištu električne energije, snabdijevanju i ulozi distributera.

Imajući u vidu zaintresovanost poslovne zajednice za probleme u snabdijevanju i rastu cijena električne energije, učešće na edukaciji predstavlja jedinstvenu priliku da se informišete o navedenim pitanjima i ostvarite koristi vezane za bolje planiranje i donošenje poslovnih odluka u Vašoj kompaniji.

Prilikom prijave učešća molimo Vas da označite da li ćete edukaciju pratiti u prostorijama Privredne komore Republike Srpske ili onlajn putem link-a. Link za onlajn praćenje će biti dostavljen učesnicima po ostvarenoj prijavi.

Prijavite se…

Program