FinovateAdria Konferencija by Lanaco

Početna 9 Aktuelnosti 9 FinovateAdria Konferencija by Lanaco

08.12.2023.

Želimo da pohvalimo izuzetno dobro organizovan i aktuelan događaj koji nas može uputiti u najnovije svjetske trendove i inovacije u oblasti #FinTech-a, #OpenBanking-a, #Cashlesspayments – Cashless transakcija, #PSD2#DigitalnogPotpisa#IdentityAccessManagment-a, #BNPL modela, Tokenizacije kartica, Zakonskim okvirima vezano za digitalni potpis, itd.
#FinovateAdria konferencija stavlja akcenat na digitalizaciju javnog i privatnog sektora, a učesnici i teme koje vrijedi posebno istaći su:
📢 Prvi Keynote je pripremio gospodin Almir Badnjevic, Direktor IDDEEA, koji je prisutne upoznao sa detaljima rada i nadležnosti institucije kao i zakonskih povezanih učesnika koji su adrese za dijalog u vezi razvoja i primjene digitalne transformacije. Posebno ističemo potenciranje termina Digitalni potpis i Digitalni pečat u odnosu na naziv Elektronski potpis i Elektronski pečat.
Predstavljeni su veoma ambiciozni planovi izrade softverskih aplikacija do polovine sledeće godine koji znatno mogu digitalizovati servise Javne uprave ali i interoperabilnosti institucija sa ciljem pojednostavljenja korišćenja servisa za građane i privredu.
📢 Značajna su predavanja gospodina Tadej Drmaž na temu “Šta treba osigurati u BiH za rast ePoslovanja”, zatim predavanja gospodina Branko Milosavljević ispred ASEE na temu “Digital Origination prodaja bankarskih proizvoda – rješenje za budućnost” i predavanje gospodina Ivan Runje iz kompanije 7Pay na temu “SoftPOS kao budućnost POS Acquiring-a”.
Temu “SinglePOS: Game-Changer u evoluciji plaćanja u trgovinama” je obradio i prezentovao gospodin Orhan Gazibegović iz kompanije Monri a temu “Enable Trust in the connected landscape with PKI” je prezentovao gospodin Stojadinovic Bojan iz kompanije Nexus Group – Global, temu “EU ID Wallet” je prezentovao gospodina Robert Ilijas osnivač i CEO kompanije Identyum i temu “Lanacao CMS i digitalni sertifikat u poslovnom okruženju u BiH” je prezentovao gospodin Boris Đukić iz domaće kompanije LANACO.
Održana su dva veoma zanimljiva panela:
📢 Panel : Open banking kao odgovor na potrebe savremenih korisnika platnih usluga
📢 Panel : Digitalni potpis – Budućnost elektronskog potpisa u BIH