Građevinci: U tendere ugraditi odredbu o promjenjivosti cijena

23.03.2022.

Zbog konstantnog povećanja cijena repromaterijala na svjetskom tržištu, građevinska preduzeća iz Srpske suočila su se sa brojnim problemima.

Naime, preduzeća iz ove oblasti koja su se prijavila na javne pozive, odnosno tendere za izvođenje radova, konkurisala su prema cijenama materijala koja su u tom momentu bila aktuelna na tržištu. S obzirom da cijene građevinskog repromaterijala rastu skoro svakodnevno, a da veći broj projekata nije realizovan odmah nakon potpisivanja ugovora, već je rok izvršenja radova prolongiran iz različitih, objektivnih razloga (žalbi na tendere, promjene dokumentacije…), privrednici nisu u mogućnosti realizovati preuzeti posao po ranije ugovorenoj cijeni.

Podsjećamo, kada su u pitanju građevinski radovi koje finansira neko javno preduzeće, lokalna samouprava, Repubika Srpska ili institucije BiH, sprovode se konkursi (tenderi) za izbor najpovoljnijih izvođača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

U ovom zakonu, između ostalog, stoji da se cijena navedena u najpovoljnijoj ponudi, kao i uslovi utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji, ne mogu mijenjati, osim izuzetno, ako to nije navedeno odredbom o promjenjivosti cijena u tenderskoj dokumentaciji, kada se i ta odredba unosi u ugovor o javnoj nabavci.

Da bi izbjegli probleme sa kojima se privrednici suočavaju, potrebno je da ugovorni organi u narednom periodu obavezno unose odredbu o promjenjivosti cijena i to prema pravilima definisanim u Glavi XIII Zakona o obligacionim odnosima.

Kao dokaz te promjene potrebno je koristiti zvanične podatke Republičkog zavoda za statistiku, kao što je slučaj kada se raspisuju tenderi za nabavku nafte i naftnih derivata i na taj način omogućiti nastavak investicija.

Napominjemo da su međusobna prava i obaveze učesnika u građenju u Republici Srpskoj definisani upravo Zakonom o obligacionim odnosima, koji daje mogućnost povećanja ugovorene cijene u zavisnosti od povećanja cijene elemenata. Naime, ovaj zakon definiše opcije za ugovaranje cijene po jedinici mjere (jedinična cijena) ili u ukupnom iznosu za cijeli objekat (ukupno ugovorena cijena) – sistem „ključ u ruke“, a jasno su definisani i uslovi pod kojima može doći do izmjena (povećanja) ugovorene cijene.

Kao dokaz da se cijena određenog materijala uvećala u odnosu na određeni period (kada su radovi ugovoreni), osim zvaničnih podataka Zavoda za statistiku Republike Srpske, mogu poslužiti i fakture dobavljača materijala iz posmatranih perioda.

Kad su u pitanju ugovori između subjekata koji ne podliježu Zakonu o javnim nabavkama BiH, a to su, najčešće, ugovori između privatnih domaćih ili stranih invstitora i izvođača određene faze građevinskih radova, postupak za promjene cijena je u potpunosti definisan članovima Zakona o obiligacionim odnosima.

U skladu sa ustaljenim članom svih ugovora, da će ugovorne strane sporazumno riješti sva pitanja, i pitanje promjene nabavne cijene materijala na koju izvođač nikako nije mogao uticati može se riješiti na zadovoljstvo svih strana.

Takođe, privrednici traže da nadležni organi, po ovom principu, pronađu rješenje za već potpisane ugovore, kako bi odblokirali investicije. U suprotnom, ovakvo stanje dovodi do zaustavljanja investicija i ugrožavanja opstanka privrednih društava iz oblasti građevinarstva.