Info dan – Podrška MSP-ovima za uvođenje mjera energetske efikasnosti putem kreiranja Mreže energetske efikasnosti

12.06.2023.

Spoljnotrgovinska komora BiH u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednom komorom Brčko distrikta BiH, implementira projekt pod nazivom „Podrška MSP-ovima za uvođenje mjera energetske efikasnosti putem kreiranja Mreže energetske efikasnosti (MEE)“, podržan u okviru Green Recovery komponente koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade, te objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Podrška MSP-ovima za uvođenje mjera energetske efikasnosti putem kreiranja Mreže energetske efikasnosti (MEE)

JAVNI POZIV EEN_GIZ final 

Kako bi što bolje bili upoznati sa ovim javnim pozivom, Spoljnotrgovinska komora BiH uz saradnju sa partnerskim komorama, organizuje INFO dane na kojima ćete imati priliku dobiti sve detaljne informacije o Projektu.

  • Banja Luka, 20.06.2023.u 11:00, Branka Ćopića 6 – Privredna komora Republike Srpske

Zainteresovane kompanije koje žele prisustvovati INFO danu, potrebno je da do 3 dana prije početka (do 17.06.2023.) svoju prijavu izvrše online putem sljedećeg linka

https://docs.google.com/forms/d/1WgBQolBMoJoZMFLFMF9miDu86twhrkgwOSeVaJG2WYg/viewform?edit_requested=true

Tema projekta – identifikacija najboljih i najprofitabilnijih mjera energetske efikasnosti i predstavlja značajan izazov za mala i srednja preduzeća. Stoga, projekat je namijenjen malim i srednjim preduzećima (MSP) iz BiH koje imaju potrebu i mogućnosti za sprovođenjem mjera energetske efikasnosti u proizvodnji. Njihovo planiranje i provođenje ima za cilj prvenstveno reducirati troškove proizvodnih procesa, ukloniti negativne efekte na okolinu i omogućiti efikasnije poslovanje, kao i dodatnu vrijednost za MSP i privredu u cjelini.

EEN mreža će biti razvijena za 15 kompanija učesnica sa područja BiH, a mreža će raditi 12 mjeseci – od juna 2023. do juna 2024. godine.

Aplikacioni formular preuzmite ovdje – aplikacioni formular

Projekat „Podrška MSP-ovima za uvođenje mjera energetske efikasnosti putem kreiranja Mreže energetske efikasnosti (MEE)“ je podržan u okviru Green Recovery komponente, koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade s ciljem pružanja podrške BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 sa posebnim osvrtom na zelenu tranziciju MSP-ova. Green Recovery komponenta je dio šireg projekta „Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery“, kojeg sufinansiraju Njemačka vlada i Evropska unija.