Info-sesija USAID projekta “Diaspora Invest” 

27.02.2023.

Оtvoren је novi poziv za aplikacije za bespovratna sredstva u okviru USAID projekta “Diaspora Invest”.

Poziv je otvoren za preduzeća (d.o.o., d.d.) koja nisu starije od 3 godine (od dana poziva) te koja imaju poslovnu vezu sa članovima dijaspore (kroz suvlasništvo u preduzeću ili druge oblike dokazive poslovne saradnje). Članovima dijaspore sa smatraju lica koja stalno borave izvan zemlje ili su se vratila u BiH u posljednjih 5 godina (uz dokaz da su najmanje 3 godine proveli u inostranstvu).

Više detalja o pozivu ćete moći dobiti na info-sesijama koje realizujemo u saradnji sa Projektom, a grant-aplikaciji možete pristupiti na www.grant.diasporainvest.ba (otvaranje poziva: 16:00h, 27.2.2023.). Raspored info-sesija:

  • 6.3.2023. – 11:00h – SARAJEVO – Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
  • 8.3.2023. – 10:00h – BIHAĆ – Hotel Opal
  • 9.3.2023. – 10:00h – BANJA LUKA – Privredna komora Republike Srpske (prijave za Banju Luku na email: sonjam@komorars.ba)
  • 9.3.2023. – 14:00h – PRIJEDOR- Razvojna agencija Grada Prijedora
  • 13.3.2023. – 12:00h – LIVNO – Linnovate Technology Park
  • 14.3.2023. – 11:00h – MOSTAR – INTERA Technology Park
  • 15.3.2023. – 12:00h – TUZLA – Kantonalna privredna komora Tuzla
  • 16.3.2023. – 16:00h – ONLINE – prijava@diasporainvest.ba