Iskazivanje interesa za učešće u procesu unapređenja kvaliteta praktične nastave

07.06.2022.

Privredna komora Republike Srpske, poziva poslovne subjekte koji imaju namjeru da u školskoj 2022/23. godini omoguće izvođenje praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola, da se aktivno uključe u proces unapređenja saradnje sa sektorom obrazovanja odnosno srednjim školama u Republici Srpskoj u cilju podizanja nivoa praktičnog znanja i vještina učenika u skladu sa potrebama tržišta rada.

Proces unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja i prilagađavanje potrebama tržišta rada,  zahtjeva uključivanje  poslovnih subjekata u realizaciju praktične nastave u cilju povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim vještinama, koje se mogu steći u realnoj radnoj sredini. Posvećenost privrednih subjekata u odgovarajućem broju i kvalitetu je od velike važnosti za unapređenje kvaliteta praktične nastave učenika sa dualnim elementima. Preduzeća koja budu realizovala praktičnu nastavu će imati obavezu da obezbjede kadrovske potencijale u smislu stručnih lica odnosno mentora za praktičnu nastavu, te materijalno-tehničke uslove, koji se odnose na sredstava i opremu za ličnu zaštitu na radu.

U skladu sa nadležnostima povjerenim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Privredna komora Republike Srpske će sprovoditi obuke mentora, odnosno lica u radnom odnosu u poslovnom subjektu, koja su zadužena za učenike na praktičnoj nastavi.

U cilju većeg učešća praktične nastave u poslovnim subjektima, te intenzivnije saradnje sa obrazovnim institucijama, pozivamo da popunite kratki Upitnik (u prilogu) o iskazivanju interesa za učešće u procesu unapređenja kvaliteta praktične nastave za srednja stručna i tehnička zanimanja.

Popunjene upitnike možete dostaviti na faks: 051/493-126 ili na e-mail: aleksandrab@komorars.ba najkasnije do 25.07.2022. godine.

UPITNIK-Iskazivanje interesa

Elektronski upitnik: https://forms.gle/9UCBmnNQkbAawNwf6