Javne konsultacije: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

01.04.2022.

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 123/08 i 73/12), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o energetici.

Komentare i sugestije možete dostaviti putem elektronske pošte na adresu mier@mier.vladars.net do četvrtka, 07.04.2022. godine.

Закон о измјенама и допунама закона о енергетици НАЦРТ_543505563