Javne rasprave o Zakonu o samostalnim preduzetnicima Republike Srpske

26.03.2024.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je u 2024. godini planiralo usvajanje Zakona o samostalnim preduzetnicima. Ovim zakonom uređuju se poslovna obilježja i registracija poslovanja samostalnih preduzetnika, osposobljavanje za sticanje majstorskog zvanja, organizovanje samostalnih preduzetnika i vođenje registra samostalnih preduzetnika.

Narodna skupština Republike Srpske je nakon razmatranja Nacrta odlučila da se zakon uputi na javnu raspravu koju će sprovesti Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske.

S tim u vezi, Ministarstvo poziva sve zainteresovane institucije, organizacije, samostalne preduzetnike i druge zainteresovana lica na javne rasprave koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

  • 27.03.2024. Trebinje u 13h, Grad Trebinje, skupštinska sala gradske Uprave, Ulica Vuka Karadžića 2;
  • 28.03.2024. Istočno Sarajevo u 11h, Velika sala skupštine Grada Istočno Sarajevo, Ulica Stefana Nemanje 14;
  • 04.04.2024. Doboj u 11h, Zgrada Pavlović univerziteta, Ulica Svetog Save 1;
  • 05.04.2024. Bijeljina u 11h, Grad Bijeljina, skupštinska sala u prostorijama gradske Uprave, Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1;
  • 08.04.2024. Prijedor u 11h, Skupštinska sala gradske uprave Grada Prijedora, Trg Oslobođenja 1;
  • 10.04.2024. Banja Luka u 11h, Privredna komora Republike Srpske, Sala Sutjeska, I sprat Ulica Branka Ćopića 6.