JAVNI KONKURS za dodjelu detašmana za izvođenje radova u SR Njemačkoj u detašmanskoj 2022/2023 godini

01.08.2022.

Na osnovu člana 2.a Zakona o Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 30/01 i 72/13), a u vezi sa članom 6. stav 6. Zakona o spoljnotrgovinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“ br.7/98, 35/04), člana 3. Instrukcije za raspodjelu detašmana za zapošljavanje preduzeća u SR Njemačkoj za detašmansku 2022/2023 godinu („Službeni glasnik BiH“ br. 47/22) i člana 9. i 10. Pravilnika o detašamnima (br.01-2-01-2-830-3/16 od 11.05/16) Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Republike Srpske, objavljuje

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2022/2023 godini

Predmet Javnog konkursa/natječaja je raspodjela i dodjela 2000 dozvola/mjesečno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2022/2023. godini prema uslovima i kriterijima iz ovog Javnog konkursa, od čega jedna trećina, odnosno 666 pripada Republici Srpskoj..