Komora predstavila rezultate digitalne transformacije privrede Srpske

Početna 9 Novosti iz Komore 9 Komora predstavila rezultate digitalne transformacije privrede Srpske

11.02.2022.

Privredna komora Republike Srpske predstavila je danas, u Banjoj Luci, rezultate digitalne transformacije privrede Republike Srpske, koje je Komora ostvarila kroz realizaciju projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u malim i srednjim preduzećima – DigIT SME“.

Ključne aktivnosti projekta odnosile su se na unapređenje znanja zaposlenih u malim i srednjim preduzećima i pružanje savjetodavnih usluga u oblasti digitalne transformacije, putem obuke domaćih konsultanata, kao i na povezivanje i unapređenje saradnje kompanija iz sektora metalo-prerade i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Kroz ovaj projekat uspostavljen je Centar za digitalnu transformaciju, edukavano je osoblje i obezbjeđena potrebna oprema, održano je šest seminara, kojima je prisustvovalo 300 učesnika iz više od 80 malih i srednjih preduzeća. Kreirana je i elektronska platforma za edukacije, edukovano je i sertifikovano 10 konsultanta za digitalnu transformaciju, uspostavljene su tri nove usluge za podršku primjene digitalne transformacije u preduzećima. Izrađeno je 10 digitalnih strategija i podržana je implementacija digitalne transformacije u 10 privrednih drustava u sektoru metalske industrije, a podržana je organizacija FORWARD konferencije na kojoj je učestvovalo više od 100 učesnika.

Projekat je doprinio razvoju inovacija kroz primjenu digitalne transformacije, unapređenju efikasnosti i razvoju novih poslovnih procesa, optimizaciji i smanjenju troškova poslovanja, povećanju izvoza i zapošljavanja u malim i srednjim preduzećima u BiH.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske, Pero Ćorić je na predstavljanju rezultata digitalne transformacije privrede Republike Srpske poručio da je digitalizacija jedan od glavnih preduslova da domaća privreda ostane konkurentna i da se dobro pozicionira na stranim tržištima.  Sa tim ciljem su, posredstvom Centra za digitalnu transformaciju, sprovedena dva projekta, kroz koje su izrađene digitalne strategije u 10 preduzeća, te odškolovano isto toliko konsultanata. Ćorić je rekao da se nada da će kroz dalje aktivnosti, a uz pomoć resornih ministarstava, biti nastavljen proces digitalne transformacije privrede Republike Srpske.

“Svi napori koje su uložili naši privrednici da povećaju plate, Vlada Republike Srpske da kroz smanjenje opterećenja dođe do povećanja plata, na neki način su anulirani inflacijom, koja je možda čak sada i dvocifrena, vidjećemo šta će pokazati statistički podaci”, rekao je Ćorić. On je dodao da su problemi u privređivanju počeli krajem prošle godine kada je došlo do izuzetnog rasta cijene svih vrsta repromaterijala, kao i do povećanja cijene struje, a i povećanja cijene rada, što je uticalo da su poskupljenje konačnih proizvoda.

Pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Rajko Lajić naveo je da to ministarstvo, kroz investicione projekte i direktna ulaganja, podržava preduzeća koja nabavljaju nove i savremene mašine i u procesu su digitalizacije.

“Za ove aktivnosti u narednom periodu namijenili smo 15 miliona KM. Krajem prošle godine završen je projekat u kojem smo investirali 257.401 KM za privredne subjekte iz sektora prerađivačke industrije koji su učestvovali u digitalnoj transformaciji”, rekao je Lajić.

Savjetnik ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Nikola Dragović istakao je da je informaciono-komunikacione tehnologije moguće uvesti u domaća preduzeća na fleksibilan način, uz relativno male troškove, a uz korištenje domaćeg znanja i ekspertize. On je dodao da se dosadašnji primjeri iz uspješne prakse najviše ogledaju u smanjenim troškovima poslovanja, prije svega kada je riječ o komunikaciji preduzeća, posebno sa inostranim partnerima.

Rukovodilac ljudskih resursa i pravnih poslova u preduzeću “Elas Metaleksport” Banjaluka Svetlana Vukadinović rekla je da ova kompanija digitalizuje procese koje je moguće, a posljednji je interna komunikacija nabavkom softvera koji omogućava lakšu komunikaciju.

“Nabavili smo softver od domaće kompanije i zadovoljni smo, ali ćemo nastaviti da radimo i na digitalizaciji drugih proizvodnih procesa”, poručila je Vukadinovićeva.

Partneri Privredne komore Republike Srpske, u realizaciji ovog projekta, bili su privredna društva „Saga NFG“ d.o.o. Banja Luka i „Topinox“ d.o.o. Prnjavor, Područna privredna komora Banja Luka i Inovacioni centar Banja Luka.

U okviru projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“, koji je dio EU4Business projekta, Privredna komora Republike Srpske razvila je E-learning platformu, koja će omogućiti edukaciju i razmjenu iskustava, promociju značaja primjene digitalne transformacije, u cilju povećanja konkurentnosti i razvoja inovacija https://edukacije.komorars.ba/ .

Ova softverska aplikacija namijenjena je privrednim društvima, članovima Privredne komore Republike Srpske, sa ciljem povećanja primjene digitalnih tehnologija, u funkciji unapređenja znanja i vještina.

Projekat DigIT SME podržavaju Evropska unija i Vlada SR Njemačke u okviru projekta EU4Business u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost ovog projekta je 16,1 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (sa 15 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (sa 1,1 milion evra). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.