Komora predstavila rezultate digitalne transformacije privrede Srpske

Privredna komora Republike Srpske predstavila je danas, u Banjoj Luci, rezultate digitalne transformacije privrede Republike Srpske, koje je Komora ostvarila kroz realizaciju projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u malim i srednjim preduzećima – DigIT SME“.

Ključne aktivnosti projekta odnosile su se na unapređenje znanja zaposlenih u malim i srednjim preduzećima i pružanje savjetodavnih usluga u oblasti digitalne transformacije, putem obuke domaćih konsultanata, kao i na povezivanje i unapređenje saradnje kompanija iz sektora metalo-prerade i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Kroz ovaj projekat uspostavljen je Centar za digitalnu transformaciju, edukavano je osoblje i obezbjeđena potrebna oprema, održano je šest seminara, kojima je prisustvovalo 300 učesnika iz više od 80 malih i srednjih preduzeća. Kreirana je i elektronska platforma za edukacije, edukovano je i sertifikovano 10 konsultanta za digitalnu transformaciju, uspostavljene su tri nove usluge za podršku primjene digitalne transformacije u preduzećima. Izrađeno je 10 digitalnih strategija i podržana je implementacija digitalne transformacije u 10 privrednih drustava u sektoru metalske industrije, a podržana je organizacija FORWARD konferencije na kojoj je učestvovalo više od 100 učesnika.

Projekat je doprinio razvoju inovacija kroz primjenu digitalne transformacije, unapređenju efikasnosti i razvoju novih poslovnih procesa, optimizaciji i smanjenju troškova poslovanja, povećanju izvoza i zapošljavanja u malim i srednjim preduzećima u BiH.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske, Pero Ćorić je na predstavljanju rezultata digitalne transformacije privrede Republike Srpske poručio da je digitalizacija jedan od glavnih preduslova da domaća privreda ostane konkurentna i da se dobro pozicionira na stranim tržištima.  Sa tim ciljem su, posredstvom Centra za digitalnu transformaciju, sprovedena dva projekta, kroz koje su izrađene digitalne strategije u 10 preduzeća, te odškolovano isto toliko konsultanata. Ćorić je rekao da se nada da će kroz dalje aktivnosti, a uz pomoć resornih ministarstava, biti nastavljen proces digitalne transformacije privrede Republike Srpske.

Pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Rajko Lajić naveo je da to ministarstvo, kroz investicione projekte i direktna ulaganja, podržava preduzeća koja nabavljaju nove i savremene mašine i u procesu su digitalizacije.

“Za ove aktivnosti u narednom periodu namijenili smo 15 miliona KM. Krajem prošle godine završen je projekat u kojem smo investirali 257.401 KM za privredne subjekte iz sektora prerađivačke industrije koji su učestvovali u digitalnoj transformaciji”, rekao je Lajić.

Savjetnik ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Nikola Dragović istakao je da je informaciono-komunikacione tehnologije moguće uvesti u domaća preduzeća na fleksibilan način, uz relativno male troškove, a uz korištenje domaćeg znanja i ekspertize. On je dodao da se dosadašnji primjeri iz uspješne prakse najviše ogledaju u smanjenim troškovima poslovanja, prije svega kada je riječ o komunikaciji preduzeća, posebno sa inostranim partnerima.

Rukovodilac ljudskih resursa i pravnih poslova u preduzeću “Elas Metaleksport” Banjaluka Svetlana Vukadinović rekla je da ova kompanija digitalizuje procese koje je moguće, a posljednji je interna komunikacija nabavkom softvera koji omogućava lakšu komunikaciju.

“Nabavili smo softver od domaće kompanije i zadovoljni smo, ali ćemo nastaviti da radimo i na digitalizaciji drugih proizvodnih procesa”, poručila je Vukadinovićeva.

Partneri Privredne komore Republike Srpske, u realizaciji ovog projekta, bili su privredna društva „Saga NFG“ d.o.o. Banja Luka i „Topinox“ d.o.o. Prnjavor, Područna privredna komora Banja Luka i Inovacioni centar Banja Luka.

U okviru projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“, koji je dio EU4Business projekta, Privredna komora Republike Srpske razvila je E-learning platformu, koja će omogućiti edukaciju i razmjenu iskustava, promociju značaja primjene digitalne transformacije, u cilju povećanja konkurentnosti i razvoja inovacija https://edukacije.komorars.ba/ .

Ova softverska aplikacija namijenjena je privrednim društvima, članovima Privredne komore Republike Srpske, sa ciljem povećanja primjene digitalnih tehnologija, u funkciji unapređenja znanja i vještina.

Projekat DigIT SME podržavaju Evropska unija i Vlada SR Njemačke u okviru projekta EU4Business u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost ovog projekta je 16,1 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (sa 15 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (sa 1,1 milion evra). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

 

Print Friendly

Leave a Reply