Konkurs za učešće na 26. Međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva “INOST MLADIH 2024”

26.03.2024.

K O N K U R S

ZA UČEŠĆE NA 26. MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI IDEJA, INOVACIJA I STVARALAŠTVA “INOST MLADIH 2024”

Savez inovatora Republike Srpske i Udruženje inovatora grada Banja Luka organizuju 26. Međunarodnu izložbu ideja, inovacija i stvaralaštva “INOST MLADIH 2024”, a pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske i Grada Banja Luka.

Izložba će se održati od 23 do 25. aprila 2024. u Domu omladine Banja Luka.

Ovu 26. po redu izložbu organizujemo i posvećujemo 170. godišnjici rođenja našeg i svjetskog velikana Mihajla Idvorskog Pupina i 22. aprilu – Danu Grada Banja Luke. Moto izložbe je:

“Iskažite vašu inventivnost i efikasnost”
TEME – ZA ŠKOLE:

  • 1. AUTOMATIKA (modeli u funkciji)
  • 2. INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
    • 2.1. Aplikacije
    • 2.2. Prezentacije
    • 2.3. Primjena u obrazovanju
  • 3. SLOBODNA TEMA (industrijski dizajn, rješenja žigova roba i usluga, likovni i foto radovi – iz oblasti ekologije, suveniri, neobjavljeni maturski/diplomski ili stručni radovi, marketing planovi, biznis planovi, kratkometažni film, prezentacije i animacije svojih ideja i inovacija itd.)

Na izložbi će biti predstavljeni radovi inovatora (iz udruženja, saveza, asocijacija i pojedinaca), učenika-po temama za škole, studenata i nastavnika iz Republike Srpske (BiH), susjednih i drugih zemalja.

Maksimalni broj autora po jednom radu je tri autora.

Za najuspješnije radove, autore, mentore, škole i udruženja predviđena su priznanja (standardna i specijalna), kao i posebne nagrade.

Eksponati koji se izlažu po drugi put ne ulaze u konkurenciju za nagrade.

U toku izložbe 23.04.2024. održaće se i Okrugli sto na temu “Inovacije u obrazovanju” u Prostorijama Privredne komore Republike Srpske, Branka Ćopića 6, Sala na 3. spratu. Moderator je Slobodan Dragičević, sekretar granskog udruženja za IKT industriju.

Prijave za učešće na izložbi i okruglom stolu preuzeti sa sajta Saveza inovatora RS (www.savezinovatorars.org). Prijave dostaviti elektronski do 08. aprila 2024., a radove na CD/USB na adresu Saveza inovatora RS do istog datuma.

Postavka izložbe vršiće se u Domu omladine Banja Luka 22. aprila 2024. (10,00 – 19,00 č).

Pozivamo Vas, da uzmete učešće na jubilarnoj 26. Međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva “INOST MLADIH 2023”, te da iskoristite ponuđenu šansu za javnu promociju i afirmaciju vaše inventivnosti i efikasnosti.

Srdačan pozdrav sa željom za Vašim uspjehom!

Predsjednik      
Mr Milovan Bajić