Najnovije

KONTAKT OSOBE

Gordana Višekruna

Rukovodilac centra

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-123
+387 51 493-126
gordanas@komorars.ba

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-123
+387 51 493-126
jelenat@komorars.ba