Nastavljene konsultacije vezano za povećanje cijena troškova električne energije i drugih zavisnih troškova pri isporuci električne energije za privredu

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • Aktuelnosti
  • 9
  • Nastavljene konsultacije vezano za povećanje cijena troškova električne energije i drugih zavisnih troškova pri isporuci električne energije za privredu

17.02.2023.

U Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske nastavljene su konsultacije vezano za povećanje cijena troškova električne energije i drugih zavisnih troškova pri isporuci električne energije za privredu.
Sastanku su prisustvovali predsjednik Privredne Komore Republike Srpske Pero Ćorić, ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić, direktor Elektrokrajine Banjaluka Dragan Čavić, predsjednik Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Vladislav Vladičić sa saradnicima, izvršni direktor za tehničke poslove u Elektroprivredi Republike Srpske Ivan Koprivica i direktori kompanija ArcelorMittal i Kolektor.
Sastanak je organizovan kao nastavak konsultacija koje su održane prije dva dana na temu analize efekata povećanja cijena troškova električne energije i drugih zavisnih troškova pri isporuci električne energije. Tada je istaknuto da je dio privrede nezadovoljan gore navedenim troškovima.
Na današnjem sastanku je konstatovano da su Zakonom o električnoj energiji definisane nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske koja, kao nezavisno tijelo, razmatra zahtjeve operatora distributivnih sistema i provodi tarifni postupak.
Naglašeno je da je Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, u skladu sa svojim ovlaštenjima, kao nezavisno tijelo donijela odluke koje se odnose na zahtjeve elektrodistributivnih preduzeća, kojima je predvidjela povećanje troškova distributivne mrežarine.
Na sastanku je zaključeno da će se, zajedno sa Elektroprivredom Republike Srpske, izvršiti analiza rasta troškova kod određene grupe privrednika i da će se, nakon te analize koja mora biti kvalitetna, nastaviti konsultacije i definisati konkretne mjere koje će dati zadovoljavajući efekat.