Obavještenje o pokretanju postupka usklađivanja republičkih redova vožnje za registracioni period 2024/2025. godinu

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • slide
  • 9
  • Obavještenje o pokretanju postupka usklađivanja republičkih redova vožnje za registracioni period 2024/2025. godinu

29.01.2024.

Obavještavamo prevoznike putnika da je započeo postupak usklađivanja republičkih redova vožnje za 2023/2024. godinu.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti Privrednoj komori Republike Srpske, ul. Branka Ćopića 6 78000 Banja Luka najkasnije do petka 16. februara 2024. godine. Dokumentacija se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Komisija za usklađivanje redova vožnje – ne otvarati”.