Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troskova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • Aktuelnosti
  • 9
  • Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troskova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije

17.04.2024.

Na sajtu Poreske uprave, objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije, čime i zvanično počinje novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj za poreske obveznike.

Rok za podnošenje prijave je 17.06.2024. godine.

Prijave se podnose elektronskim putem posredstvom internet stranice Poreske uprave Republike Srpske (e-Usluge – Podnošenje prijava).

https://poreskaupravars.org/poreska-uprava-republike-srpske-danas-objavila-javni-poziv-za-prvu-grupu-obveznika-pocinje-novi-sistem-fiskalizacije-u-srpskoj

https://poreskaupravars.org/wp-content/uploads/2024/04/Poreska-plakat-A3-002.pdf

Preduslov za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije je da poreski obveznik sa Poreskom upravom ima zaključen ugovor o korišćenju Elektronskog sandučeta Poreske uprave i ugovor sa ovlašćenim operaterom fiskalnog sistema radi isporuke i postavljanja elektronskih fiskalnih uređaja.