U Privrednoj komori Republike Srpske započela je trodnevna obuka mentora praktične nastave za predstavnike privrednih društava koja omogućavaju realizaciju praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola ili planiraju da se uključe u ove procese.
Cilj obuke mentora je sticanje pedagoških sposobnosti, te didatktičkih i metodičkih vještina u planiranju rada sa učenicima na praktičnoj nastavi. Obuka se izvodi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je razvio Republički pedagoški zavod Republike Srpske u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 92/20), a Privredna komora Republike Srpske je zadužena da provodi obuke mentora.
Za predstavnike privrednih društava Komora je obezbijedila besplatnu obuku, koju pohađa 19 kandidata iz 11 poslovnih subjekata.

Saška1Saška2

Print Friendly

Leave a Reply