Obuka za mentore praktične nastave

22.05.2023.

U Privrednoj komori Republike Srpske započela je trodnevna obuka mentora praktične nastave za predstavnike privrednih društava koja omogućavaju realizaciju praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola ili planiraju da se uključe u ove procese.
Cilj obuke mentora je sticanje pedagoških sposobnosti, te didatktičkih i metodičkih vještina u planiranju rada sa učenicima na praktičnoj nastavi. Obuka se izvodi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je razvio Republički pedagoški zavod Republike Srpske u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 92/20), a Privredna komora Republike Srpske je zadužena da provodi obuke mentora.
Za predstavnike privrednih društava Komora je obezbijedila besplatnu obuku, koju pohađa 19 kandidata iz 11 poslovnih subjekata.

Saška1Saška2