Održan je sastanak predstavnika IKT granskog udruženja u MNRVOID

25.02.2022.

Na današnjem sastanku predstavnika IKT sektora sa ministrom za NRVOID gosp. Srđanom Rajčevićem imali smo priliku da razgovaramo o aktuelnim temama kao i inicijativama koje IKT kompanije iz RS žele da realizuju u interesu razvoja privrede.

Naša namjera je da saradnju sa ministarstvo podignemo na značajno viši nivo kroz partnerstvo kako je to  statutima Komore, granskih udruženja i Vlade Republike Srpske već definisano. Prekretnica u kojem se nalazi privreda je bitna sa stanovišta brzih promjena i izazova sa kojima se institucije države ali i privreda moraju partnerski i iznad svega stručno ophoditi sa zajedničkim ciljevima.

Mi smo danas u ulozi najboljeg saradnika i partnera na pripremi i realizaciji programskih aktivnosti MNRVOID ali vidimo i partnera koji nam može pomoći u savladavanju teškoća sa kojima se naše IKT kompanije susreću. Isto tako sve aktivnosti IKT sektora privrede su usmjerene prema drugim sektorima privrede i oblici sinergijskog i partnerskog odnosa su više nego potrebni te je to potrebno danas više nego ikada prije a manje nego sutra.

Zato će naš današnji razgovor biti prilika da Vas upoznamo sa realnom situacijom u poslovanju privrede, našim očekivanjima kao i realizatorima procesa digitalizacije i digitalne transformacije koja se treba provoditi sistemski, definisanom strateškim i akcionim planovima te osnaživanjem i uključivanjem akademske zajednice. Ovo je trenutak kada je bitno da intervenciju uradimo zbog očuvanja privrede a da se ostale aktivnosti realizuju paraleleno, sukcesivno i planski, sa našim učešćem.

Teme koje smo danas predvidjeli za razgovor se tiču prije svega strateških planova ali i konkretnih inicijativa koje su bitne za funkcionalnost ovog važnog sektora privrede.

Najznačajnije je da smo prepoznati kao krovni partner komorskog sistema i koji je nosilac najznačajnijih aktivnosti na polju digitalizacije i digitalne transformacije.  Razgovarali smo o kadrovskoj politici i modelima kojima trebaju reforme visokog obrazovanja da se dešavaju u interesu privrede. Planiran je zajednički rad na tom polju.

Značajno je naglašena podrška radu Centra za digitanu transformaciju – CDT-a u Privrednoj komori Republike Srpske koji je sada inkubator za digitalizaciju i digitalnu transformaciju ckjelokupne privrede. Isto tako podržavamo rad i Centra za dualno obrazovanje kroz inicijative koje se mogu realizovati i u visokom obrazovanju kao što su stručne prakse.

Značajna je izrada Strategije razvoja NRVOID za period od 2022.-2028. godine koju priprema ovo ministarstvo i predali smo dokument sa našim primjedbama i inicijativama sa namjerom da se uključimo direktno u aktivnosti.

Planiran je naredni sastanak u roku od 7 dana na inicijativu Ministarstva sa sublimiranim ciljevima koje ćemo u međuvremeno precizno definisati u radu našeg Izvršnog odbora i svih IKT kompanija iz Republike Srpske. Ministar je izrazio svoju odlučnost i opredijeljenost da se snaga naše ekonomije nalazi u stručnjacima i ekspertima i da će se angažovati oko većeg učešća IKT kompanija u svima aktivnostima Ministarstva.