Održana konstitutivna sjednica grupacije “ESCO RS”

29.09.2023.

28.9.2023. godine, održana je prva konstitutivna sjednica grupacije za pružanje energetskih usluga Republike Srpske (ESCO RS), koja će djelovati u okviru granskog Udruženja Energetike Privredne komore Republike Srpske.

Na istoj će se prema dnevnom redu prvo izvršiti konstituisanje i verifikacija privrednih društava, zatim donijeti i usvojiti Poslovnik o radu Grupacije „ESCO RS”, a nakon navedenog izvršiće se izbor i imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Grupacije. Takođe, na dnevnom redu naći će se i tačka razno, a u vezi aktuelnosti bitne za početak rada ove nove Grupacije.

Aktivnosti Grupacije za pružanje energetskih usluga Republike Srpske (ESCO RS) – u daljem tekstu Grupacija “ESCO RS“, usmjerene su prvenstveno na zastupanje interesa članica pred organima zakonodavne i izvršne vlasti, pomoć u radu članica, povezivanje privrednih društava u RS i BiH, sa privrednim društvima drugih zemalja, te obezbjeđivanje neophodnih informacija i savjetodavnih usluga za članice Udruženja.

Polazeći od prava i obaveza članica Grupacija „ESCO RS“, koje proizilaze iz Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske, Statuta Komore, Pravilnika o organizaciji i radu Udruženja energetike, kao i Pravilnika o radu i organizaciji Grupacija “ESCO RS”, osnovne aktivnosti u narednom periodu biće usmjerene na ostvarivanje ciljeva koji su u interesu članica Udruženja,  posmatrajući kvalitet usluge.

Grupaciju „ESCO RS“ čine “ESCO” kompanije, a pod “ESCO” kompanijama podrazumjevamo privredna društva koja pružaju usluge koje za cilj imaju aktivnosti i radnje kojima se povećava energetska efikasnost objekata, tehničkih sistema, proizvodnih procesa, ali i privatnih i javnih usluga. Naime,  data povećanja uštede energije se mogu verifikovati i izmjeriti ili procjeniti i ista dovode do povećanja ekonomske uštede u tim procesima ili objektima.