Održana poslovna edukacija ”Perspektive tržišta, snabdijevanja i distribucije u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske”

Početna 9 Edukacije 9 Održana poslovna edukacija ”Perspektive tržišta, snabdijevanja i distribucije u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske”

14.04.2022.

”Perspektive tržišta, snabdijevanja i distribucije u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske”, naziv je poslovne edukacije koju su danas, u prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banjoj Luci, organizovali Komora i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Cilj edukacije bio je informisanje članica o tržištu električne energije, snabdijevanju i ulozi distributera, s obzirom na promjene nastale na tržištu električne energije koje za rezultat imaju povećanje cijena i obaveze Republike Srpske u pogledu realizacije ugovora u oblasti energetske zajednice.

Imajući u vidu zaintresovanost prirvednika za probleme u snabdijevanju i rastu cijena električne energije, učešće na edukaciji predstavljalo je jedinstvenu priliku da se informišu o navedenim pitanjima i ostvare koristi u vezi sa boljim planiranjem i donošenjem poslovnih odluka.

Edukacija je održana u hibridnom obliku, putem e-learning platforme Privredne komore Republike Srpske.