Održana radionica “Zapadni Balkan: poslovne prilike za kompanije – Fokus na Bosnu i Hercegovinu”

15.04.2024.

Zapadni Balkan: poslovne prilike za kompanije – Fokus na Bosnu i Hercegovinu, naziv je radionice na kojoj su privredne potencijale Republike Srpske i aktivnosti PKRS predstavili predsjednik Privredne komore Republike, Pero Ćorić i generalni sekretar, Dragana Kokot.

Radionicu, koja je održana 12. aprila u gradu Raveni u prostorijama Privredne komore Ferrare Ravenna organizovala je Privredna komora Italija – Bosna i Hercegovina (Camera di Commersio Italo-Bosniaca), sa ciljem razmjene informacija o dodatnim mogućnostima saradnje privrednika dvije zemlje u svijetlu potreba skraćenja lanaca snabdijevanja i uvođenja održivih modela poslovanja.

Radionicu su otvorili predsjednik Privredne komore Italija-BiH, Matteo Leoni, predsjednik Privredne komore Ferrare Ravenna, Giorgio Guberti i gradonačelnik grada Ravenna, Michele de Pascale, predstavivši ekonomiju regije EmiliaRomagna i grada Ravena. EmiliaRomagna je jedna od najrazvijenijih regija u Evropi i treća po najvišem BDP po glavi stanovnika u Italiji, a pored toga što je razvijen privredni, istovremeno je i turistički i kulturni centar.

Ravena je glavni grad Provincije Ravena koja se nalazi u regiji Emilia-Romagna, a karakteriše je razvijen sektor hemijske industrije, industrije drveta i papira i tekstilno-kožarske industrije. Poznata je po razvoju rješenja u zdravstvenom sektoru, posebno u oblasti hiperbaričnih komora. Grad je sa morem povezan kanalom dugim 8 km, na čijem je početku najveća luka u Evropi za prevoz i pretovar rasutih tereta.

Privredu i potencijale Federacije Bosne i Hercegovine, predstavilli su predstavnici Privredne/Gospodarske komore FBiH, skup je pozdravio i ambasador Italije u BiH, a događaj je pratilo 20 italijanskih kompanija, koje su zainteresovane za saradnju sa bih kompanijama.

Naredni susreti planirani su u septembru kada će PK Italija-BiH, u saradnji sa PKRS i P/GK FBiH organizovati uzvratnu posjetu predstavnika Komore Ravenna i privrednika regije Emilia-Romagna Bosni i Hercegovini. 

Video događaja: https://www.youtube.com/watch?v=UjpQmQsjvos