Održana tematska sjednica „Inovativne metode prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda kao dio integralnog sistema urbanog planiranja“

16.12.2022.

Danas je u prostorijama Privredne komore Republike Srpske održana tematska sjednica Udruženja za zaštitu životne sredine pri Privrednoj komori Republike Srpske a tema je bila „Inovativne metode prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda kao dio integralnog sistema urbanog planiranja“. Predavanje je održao prof. dr Čedo Maksimović, a ovo su teze sa predavanja:

  • Savremena civilizacija pretpostavlja da da stanovnicu urbanih naselja imaju na raspolaganju zdravu / bezbednu vodu za piće i da se otpadne fekalne vode skupljaju, prečišćavaju i bezbedno ispuštaju/vraćaju u prirodnu sredinu bez zagađivanja vodotoka aqvifera, jezera, akumulacija
  • U pogledu postrojenja za prečiščavanja otpadnih voda (PPOV), većina gradova na području bivše Jugoslavije (ex-Yu) nalaze se na začelju u Evropi. U doglednoj budućnosti na području ex-Yu treba uskoro  da izgradi 1000 novih ili rekonstruišu postojeća PPOV, koja su zastarela, ne samo zbog zadovoljenja ekoloških uslova za pristupanje EU nego, prvenstveno zbog zaštite ugroženog javnog zdravlja sopstvenog stanovništva.
  • Ubrzano – kampanjski se radi projektna dokumentacija skoro isključivo po koceptu “regionaling sistema/velikih aglomeracija”, po konvencionalnoj zastareloj tehnologiji  aktivnog mulja sa otvorenim aeracionim bazenima koja je preskupa za izgradnu i eksploataciju, smrdljiva, zauzimaju mnogo građevinskog zemljišta i takva postrojenja najčešće ne rade ili ako rade ne ispunjavaju uslove zbog kojih su izgrađena .
  • Nažalost takve (pogubne) koncepte podržava većina međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija, uvlačeći tako ceo region u dalju ekološku stranputicu, finansijsku zavisnost I sutuaciju kojoj “siromah plaća dva puta”.
  • Inovativna tehnologija za PPOV, koja će se prikazati na ovom predavanju komplementarna sa konceptom plavo zelenih rešenja (PZR), u odnosu na konvencionalnu, ima sledeće prednosti: jeftinija za izgradnju – CAPEX (30-35), niži troškovi ekspolatacije – OPEX (25-35%), proizvode manje mulja (25-35%), zauzimaju manje gradskog zemljišta (60-95%), ne smrde pa mogu da se decentralizuju po gradu  što drastično smanjuje i cenu infrastrukture za dovod vode do postrojenja, mogu da se integrišu sa nizom urbanih funkci ja.
  • Sa ovom tehnologijom moguće je da se realizuju značajne uštede na CAPEX  i OPEX-u da pri tome, regioni i gradovi koji to prihvate mogu da postanu  vodeći u primeni inovativne tehnologiju PPOV.
  • Povoljna koincidencija je što nova EU direktiva za PPOV (UWWTD) zahteva da sva PPOV (i postojeća i novoprojektovana) i u zemljama EU i kandidatima treba da ispune dva bitna uslova­: (1) “energy neutrality” tj. sva PPOV mora da proizvedu onoliko energije koliko potroše i (2) “smaller agglomarations” tj. manje prostorne celine, čime se praktično isklučuje “regionalizacija”tj. spajane više gradova i skupi   dovodni kolektori i veliki trškovi energije za prepumpavanje fekalija na velike daljine.
  • Gornja razmatranja ukazuju na to da postojeća isplanirana i izgrađena PPOV treba da dožive korenite promene, a da nova projektovanja treba da se baziraju na novim racionalnijim principima, koja će se izložiti na predavanju.
  • U skladu sa tim prikazaće se i mogući načini  rešavanja nagomilanih problema malih gradskih vodotoka.

Skraćeni izvod iz biografije Čedo Maksimović

20221216_11123220221216_11124020221216_11131220221216_11134020221216_11135420221216_111256