Opština Novi Grad drugi put u procesu BFC SEE sertifikacije

08.04.2024.

Opština Novi Grad započinje novi ciklus sertifikacije prema novom, IV izdanju BFC SEE standarda, a od 2019.godine uspješno održava status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Iz tog razloga održana je preliminarna posjeta opštini koja je imala  za cilj da se načelniku Opštine Novi Grad, Miroslavu Drljači, i BFC timu za sertifikaciju predstavi tim za evaluaciju i ocjenu Opštine Novi Grad u ovom procesu, utvrdi način rada i komunikacije, u svim fazama procesa sertifikacije, te način prikupljanja, imenovanja i dostavljanja dokumentacije na BFC SEE e-platformu. Takođe, evaluacioni tim dao je osnovne preporuke za uspješnu realizaciju procesa sertifikacije.

BFC SEE program sertifikacije predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva. Od 2012. godine u BFC SEE programu je učestvovalo više od 100 lokalnih samouprava iz regiona jugoistočne Evrope od kojih je 64 ispunilo uslove da se, kao nosilac BFC SEE sertifikata, nađe u grupi gradova i opština sa najvećim investicionim potencijalom.

Iz Republike Srpske 16 jedinica lokalnih samouprave posjeduje BFC SEE sertifikat, a Privredna komora Republike Srpske je Tehnički sekretarijat, nadležan za sprovođenje procesa sertifikacije i koordinaciju glavnih aktera u tom procesu.