Organizovan događaj ,,Digitalni inovacioni hub: Motor razvoja i regionalnog povezivanja ekonomija’’

16.05.2024.

DIH IDEMO je danas organizovao događaj pod nazivom ,,Digitalni inovacioni hub: Motor razvoja i regionalnog povezivanja ekonomija’’. Događaj je održan u hotelu Courtyard by Marriott u Banjoj Luci.

Predstavnik Komore, kao član DIH Idemo, predstavio je realizovne aktivnosti DIH Idemo u proteklom periodu i usluge koje DIH pruža.
Ovo je bila prilika da predstavi program Digital Europe koji je od neki dan dostupan BiH i mogućnosti saradnje sa evropskim DIH-ovima.

Evropska komisija je potpisala sporazum o pridruživanju Programu Digital Europe sa BiH 14.5.2024. godine.

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“. DIH IDEMO čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA. Projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).