Otvorene aplikacije za prijavu na UN Women EXPO 2022 preduzetništva žena u Evropi i Centralnoj Aziji

27.07.2022.

Otvoren je poziv za EXPO 2022 preduzetništva žena u Evropi i Centralnoj Aziji, na koji se mogu prijaviti i preduzetnice iz BiH.

Sajam (EXPO) 2022 će okupiti preduzetnice i poslovne partnere/ice iz Evrope i Centralne Azije vodeći se sljedećim principima inkluzivnost, različitost i da niko ne bude izostavljen (Leave No One Behind).

Sajam 2022 se sastoji od niza lokalnih i međuregionalnih aktivnosti izgradnje biznisa i umrežavanja, kao i radionica za izgradnju kapaciteta koje omogućavaju preduzećima, investitorima i preduzetnicama u regionu da uče i da se međusobno povezuju. Glavni događaji će omogućiti umrežavanje preduzetnica i predstavljanje poslovnih ideja potencijalnim investitorima (investors pitching).

Da bi preduzetnice bile kvalifikovane za učešće u svim aktivnostima Sajma, potrebno je da preduzeće bude u jednoj od sljedećih faza poslovnog razvoja:

  • Minimalni održivi proizvod (MVP)
  • Rana faza (proizvod/usluga spremni i/ili već u prodaji)
  • Faza rasta (ima prihode)

Učešćem na Sajmu, preduzetnice će imati priliku da:

  1. Predstave svoj biznis korištenjem izložbenog prostora
  2. Učestvuju u radionicama i razvijaju svoje vještine
  3. Pristupe poslovnim alatima
  4. Dobiju podršku od mentora
  5. Pripreme svoj investicioni prijedlog i dobiju povratne informacije i sugestije za unapređenje
  6. Predstave svoje poslovne ideje potencijalnim investitorima (podložno dodatnoj selekciji)

Za učešće na Sajmu 2022 mogu se prijaviti preduzetnice iz svih sektora privrede. UN Women zadržava pravo da isključi određene sektore, nakon pažljivog razmatranja svih pristiglih prijava.

UN Women će zajedno sa svojim partnerima uraditi temeljno profilisanje preduzetnica i grupisaće ih po sektorima.

Regionalni virtuelni sajam 2022, koji će se održati u novembru 2022. godine, biće otvoren za sve zainteresovane preduzetnice.

Odabrane preduzetnice će imati priliku da se edukuju kroz seriju radionica i da učestvuju na konferenciji posvećenoj ženskom preduzetništvu sa B2B sekcijom za umrežavanje i sklapanje partnerstava koja će biti održana u Beogradu u oktobru 2022. godine. Dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima će biti podijeljene sa izabranim preduzetnicama.

U prilogu možete naći više informacija o EXPO 2022, a na sljedećem linku možete pronaći prijavnu aplikaciju. Rok za prijavu je 5. avgust 2022.

Expo 2022 – External