Poziv na obuku „Koncept održivog razvoja u oblasti životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG – Environmental, Social and Governance)“

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • Aktuelnosti
  • 9
  • Poziv na obuku „Koncept održivog razvoja u oblasti životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG – Environmental, Social and Governance)“

09.04.2024.

Privredna komora Republike Srpske u okviru projekta „Engage, inspire, empower – Women in Business”, koji finansira Vlada Švicarske, organizuje jednodnevnu besplatnu edukaciju za privrednice i preduzetnice o konceptu održivog razvoja u oblasti životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG – Environmental, Social and Governance) u utorak, 16.04.2024. godineu 11 časova u sali Jahorina (Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka).

Cilj edukacije je da se učesnici upoznaju sa konceptom i zahtjevima održivog poslovanja i primjene ESG modela poslovanja, zahtjevima propisa EU i partnera iz EU, načinom izvještavanja o održivom poslovanju kao bitnom preduslovu za učešće u međunarodnim lancima snabdijevanja, te zahtjevima bankarskog sektora u vezi sa primjenom pricipa održivog poslovanja.

Predavači na edukaciji su:

  • Branko Kecman, direktor, investicioni menadžer i ESG trener, „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka;
  • Tanja Šebez, analitičar, specijalista za pripremu izvještaja o održivosti, „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka;
  • Nenad Radlović, direktor Sektora za poslovanje sa korporativnim klijentima, NLB Banka a.d. Banja Luka.

Učešće na seminaru je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da svoje učešće rezerišete na vrijeme putem linka https://edukacije.komorars.ba/event/obuka-koncept-odrzivog-razvoja-u-oblasti-zivotne-sredine-drustvene-odgovornosti-i-korporativnog-upravljanja-esg-environmental-social-and-governance/, do ponedjeljka 15.04.2024. godine. Kontakt osoba u PKRS je Željka Milić, telefon 051/493-138 i e-mail: zeljkaj@komorars.ba.

Dnevni-red