Seminar „EU Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika – CBAM“

25.08.2023.

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa KPMG, a uz podršku Evropske mreže preduzetništva, organizuje seminar posvećen novoj regulativi EU Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika – CBAM, koja će se održati u srijedu, 06.09.2023. godine, sa početkom u 9 časova u Privrednoj komori RS, Banja Luka, ul. Branka Ćopića 6, sala Jahorina.

Ove godine stupa na snagu EU Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika CBAM, koji ima za cilj da izjednači cijenu ugljenika koja se plaća na proizvode nastale u EU i cijene koja se plaća na uvezene proizvode iz zemalja van EU. To znači da će naša preduzeća koja izvoze u EU proizvode obuhvaćene novom regulativom, morati od jeseni da počnu sa izveštavanjem o emisijama koje su sadržane u izvezenim proizvodima. Nakon tri godine biće neophodna i nezavisna verifikacija izveštaja od strane akreditovanog tijela, jer za uvoznike počinje obaveza plaćanja poreza. Ovo zahtijeva strateški pristup i što hitniju primjenu ESG standarda u poslovanju, jer u suprotnom domaći privrednici rizikuju da budu isključeni iz tržišne utakmice.

Cilj seminara je upoznavanje sa implikacijama i mogućnostima koje CBAM donosi za naše tržište za preduzeća koja su pogođene istom regulativom.

Stručnjaci iz KPMG pružiće Vam uvid u praktične aspekte primjene ove regulative, kao i savjete o tome kako se najbolje pripremiti za njene implikacije.

Predavači na seminaru su:

  • Uroš Milosavljević, KPMG Srbija;
  • Jovan Šljivić, KPMG Srbija.

Seminar je besplatan za sve učesnike, a prijave se vrše najkasnije do 04.09.2023. godine, putem linka: https://edukacije.komorars.ba/event/seminar-eu-mehanizam-za-prekogranicno-prilagodavanje-ugljenika-cbam/.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon +387 51 493 153. Kontakt osoba je Boško Borojević (boskob@komorars.ba).

 

Program seminara: Agenda CBAM