Poziv na seminar „Značaj elektronske trgovine i razmjene podataka u poslovanju”

01.11.2023.

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa GS1 Bosne i Hercegovine, u okviru Еvropske mreže preduzetništva, organizuje seminar na temu „Značaj elektronske trgovine i razmjene podataka u poslovanju“, koja će se održati u srijedu, 08.11.2023. godine, sa početkom u 10 časova u Privrednoj komori RS, Banja Luka, ul. Branka Ćopića 6, sala Sutjeska.

Identifikacija, prikupljanje i dijeljenje informacija o proizvodima čine srž i osnov postojanja GS1 kao međunarodne organizacije za standardizaciju, koja prati savremene tokove razvoja trgovine. GS1 organizacija posluje u preko 150 zemalja u svijetu, čije standarde koristi više od 2 miliona preduzeća.

Cilj seminara je upoznati učesnike sa pojmom i zahtjevima elektronske razmjene podataka (EDI), iskustvima kompanije Holdina d.o.o. Sarajevo u korištenju elektronske razmjene podataka (EDI) i ubrzanju njihovih poslovnih procese. Učesnicima će biti predstavljeno ponašanje potrošača u digitalnom dobu, koje su sve prednosti korištenja QR koda, te primjena 2D koda u logističkom obilježavanju i u lancu nabavke kompanije Elmed d.o.o. Beograd. Kompanija Zebra Technologies d.o.o. Zagreb će predstaviti kako savremene tehnologije mogu da unaprijede poslovanje logističkih centara i trgovinskih preduzeća. Sljedivost proizvoda je ključni element u obezbeđivanju praćenja kvaliteta i vrhuske usluge za krajnje korisnike i kupce.

Seminar je besplatan za sve učesnike, a prijave se vrše najkasnije do 07.11.2023. godine, popunjavanjem online prijavnog obrasca na: https://edukacije.komorars.ba/event/seminar-znacaj-elektronske-trgovine-i-razmjene-podataka-u-poslovanju/.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon +387 51 493 138. Kontakt osoba je Sonja Milinčić (sonjam@komorars.ba).

Program seminara –