POZIV ZA PREDSTAVNIKE BIH DIJASPORE – povežite se sa privredom BiH

22.02.2024.

USAID Diaspora Invest Project, u saradnji sa lokalnim partnerima u Bosni i Hercegovini, poziva predstavnike BiH dijaspore, stručnjake iz različitih oblasti da se prijave na program uključivanja BiH dijaspore u privredu Bosne i Hercegovine (https://lnkd.in/dcUcEHba).

Cilj programa je da uključi predstavnike BiH dijaspore koji mogu poslovnim subjektima u BiH ponuditi svoje stručne usluge u različitim oblastima, uključujući strateško poslovno planiranje, upravljanje finansijama, prodaja i marketing, optimizacija lanca snabdijevanja, istraživanje i razvoj, informacione tehnologije, ljudski resursi, komunikacija, analize sektora i podrška izvozu.

Zainteresovani moraju biti članovi BiH dijaspore sa dokazanim iskustvom u određenoj oblasti. Eksperti iz dijaspore biće uključeni u aktivnosti koje obuhvataju javne diskusije, desk istraživanja, posjete na lokacijama, online sastanke i kreiranje preporuka za MSP kroz razmjenu znanja (kao mentori) i podršku izvoznim mogućnostima (kao agenti za izvoz).

Projekat će obezbijediti sveobuhvatnu podršku uključujući i pripremni online sastanak, individualni razvojni plan, mentorski/ekspertski ugovor, mapiranje i povezivanje sa lokalnim kompanijama, sufinansiranje putnih troškova, logističku podršku, posredovanje u komunikaciji i mogućnosti povezivanja/umrežavanja.

Kriteriji za odabir: Zainteresovani aplikanti biće evaluirani na osnovu njihovog obrazovanja, iskustva, kompetencija, vještina, motivacije, dostupnosti i usklađenosti sa potrebama lokalnih mikro-malih-srednjih kompanija.

Proces apliciranja: Zaiteresovani kandidati mogu aplicirati online putem  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8z7lzvYvbSaVpFgYNLHjC_TVXAJnM3mt6Lmq8hYcYpN5_Pg/viewform

najkasnije do 15.03.2024. do 17,00 sati.

Pod članom BiH dijaspore smatra se osoba koja je živjela u inostranstvu tri godine u kontinuitetu u okviru posljednjih pet godina.