POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI: “Trendovi u industriji sa fokusom na automatizaciju i primjenu informacionih tehnologija i vještačke inteligencije u današnjoj industriji”

 • Početna
 • 9
 • Početna
 • 9
 • Aktuelnosti
 • 9
 • POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI: “Trendovi u industriji sa fokusom na automatizaciju i primjenu informacionih tehnologija i vještačke inteligencije u današnjoj industriji”

06.02.2024.

Digitalni inovacioni hub IDEMO poziva predstavnike kompanija koji su zainteresovani za digitalizaciju procesa u proizvodnji i predstavnike institucija i organizacija koje pružaju podršku MSP na radionicu “Trendovi u industriji sa fokusom na automatizaciju i primjenu informacionih tehnologija i vještačke inteligencije u današnjoj industriji” koja će se održati 19. februara 2024. godine sa početkom u 10:00 časova u Privrednoj komori Republike Srpske, ulica Branka Ćopića 6, Banja Luka.

Ova radionica pruža jedinstvenu priliku da se upoznate s najnovijim dostignućima u industriji, razmijenite iskustva i stvorite kontakte s relevantnim učesnicima iz oblasti digitalizacije procesa u proizvodnji. Uz predstavljanje konkretnih studija slučaja od strane Prima ISG Gradiška, dobićete uvid u primjenu najmodernijih tehnologija u praksi.

Evo nekoliko ključnih tema koje ćemo pokriti na radionici:

 1. Istorijski razvoj industrije:
 2. Razvoj industrije 1.0 – 5.0.
 3. Trendovi u industriji (fokus na automatizaciju i primjenu informacionih tehnologija i vještačke inteligencije u današnjoj industriji)
 4. Studije slučaja: Prima ISG Gradiška
 5. Automatizacija – Modernizacija mašine za sječenje blokova spužve u proizvodnji tapaciranog namještaja.
 6. Automatizacija kontrole kvaliteta gotovih proizvoda bazirana na web platformi i prenosnim uređajima.
 7. Pitanja i odgovori

Naši predavači su stručnjaci iz ovih oblasti i imaju bogato iskustvo u implementaciji tehnologija u stvarnim poslovnim scenarijima. Pored predavača aktivno učešće u diskusiji uzeće i predstavnici kompanije Prima ISG Gradiška sa ciljem da prenesu svoja iskustva kao investitora s jedne strane, te kao krajnjih korisnika s druge.

Radionicu će voditi prof. dr Zoran Đurić, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sa saradnicima: prof. dr Miloš Ljubojević i Velibor Đalić, ma – viši asistent.

Radionica je besplatna za sve učesnike. Molimo vas da učešće na radionici potvrdite najkasnije do 16. februara 2023. godine na mail: dihidemo@icbl.ba .

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“[1]. DIH IDEMO čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA.

Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

Projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).