Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • Aktuelnosti
  • 9
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi

12.08.2022.

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 123/08 i 73/12), Ministarstvo privrede i preduzetništva poziva sva zainteresovana lica da dostave svoje komentare i sugestije na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničenju upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opreme.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adresu d.solomun@mpp.vladars.net do 20.08.2022. godine.

Link sa sajta: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/Pages/Komentari_Sugestije_Pravilnik_o_OgranicenjuUpotrebeStetnihSupstanci_EEO_RoHS_220810.aspx