Privredna komora Republike Srpske i Privredna komora Federacije BiH traže izuzeće rudnika i termoelektrana iz plaćanja putarina na goriva u proizvodnji

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • Aktuelnosti
  • 9
  • Privredna komora Republike Srpske i Privredna komora Federacije BiH traže izuzeće rudnika i termoelektrana iz plaćanja putarina na goriva u proizvodnji

22.02.2024.

Podržavajući nesmetano obavljanje privredne djelatnosti i poslovanje privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini, Privredna komora Republike Srpske i Privredna komora Federacije BiH uputile su hitan zahtjev Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tražeći oslobođenje rudnika i termoelektrana od plaćanja putarina na biogoriva, biotečnosti i naftne derivate korištene u procesu proizvodnje tokom 2024. godine.

Analizom tehnoloških procesa u rudarstvu i proizvodnji električne energije u termoelektranama, zaključuje se da nametnute obaveze po Zakonu o akcizama nisu opravdane. Obaveza plaćanja putarine kao indirektnog poreza na biogoriva, biotečnosti i naftne derivate (u iznosu od 0,40 KM po litru proizvoda) nije primjerena. Detaljnije, iznos od 0,15 KM po litru proizvoda za izgradnju autoputeva i puteva ne odražava stvarne potrebe rudarske mehanizacije, koja ne koristi ove puteve.

Pravne norme u Republici Srpskoj i Federaciji BiH ukazuju da mehanizacija unutar rudarskih područja ne koristi javne puteve, stoga obaveza plaćanja putarine nije relevantna. Putevi se grade unutar rudarskih preduzeća, namijenjeni isključivo za unutrašnje poslovanje.

Rudnici i termoelektrane su do sada bili izuzimani plaćanja putarina za dizel-gorivo, na osnovu Odluke Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina, koji je predmetnu Odluku donosio na godišnjem nivou, određujući privredne subjekte (rudnike, termoelektrane i željeznice) koji su izuzeti plaćanja i količine gorenavedenih derivata koje su oslobođene plaćanja putarina. S obzirom da je prošle godine Savjet za državnu pomoć BiH, predmetno izuzeće okarakterisao kao državnu pomoć i svojim rješenjem broj: UP/I 03-26-1-63-5/22 od dana 22.06.2023. godine utvrdio da prijedlog odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina u 2023. godini, u dijelu koji se odnosi na rudnike i termoelektrane, nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH, uputili smo navedeni prijedlog u avgustu prošle godine kako bi se očuvao značajan dio industrije kako u Republici Srpskoj, tako i u čitavoj Bosni i Hercegovini koji naftne derivate koristi za svoju proizvodnju u mašinama, mehanizaciji i postrojenjima koji ne izlaze na puteve a naročito ne na autoputeve.

Obzirom na doprinos sektora rudarstva i proizvodnje električne energije konkurentnom razvoju, dodatni nameti mogu ozbiljno oštetiti poslovanje rudnika i termoelektrana, kao i drugih privrednih subjekata u BiH.

Privredne komore Republike Srpske i Federacije BiH podržavaju primjenu zakona, ali zbog navedenog hitno urgiraju da se obaveza plaćanja akciza ili putarina na biogoriva, biotečnosti i naftne derivate za rudarska i energetska preduzeća ukine.

Ovo će spriječiti povećanje operativnih troškova i očuvati stabilnost poslovanja, kao što je bilo u prethodnim godinama.