Proizvođači u fokusu: USAID radionica za jačanje turističke privlačnosti

02.02.2024.

U Privrednoj komori Republike Srpske održava se radionica na temu jačanja konkurentnosti proizvođača koji se bave rukotvorinama, poljoprivrednom proizvodnjom i preradom proizvoda u cilju poboljšanja turističke ponude.

Radionica se održava u organizaciji USAID Projekta razvoja održivog turizma u BiH, uz podršku Privredne komore Republike Srpske.

Fokus radionice je na temama komunikacije brenda, odnosu prema kupcima i ponudi proizvoda, efikasnoj promociji i marketingu, kao i strategiji za plasiranje proizvoda.