Redovna Skupština granskog udruženja za IKT

18.12.2023.

Na osnovu člana 48. i 49. Statuta Privredne komore Republike Srpske (PKRS) i na osnovu člana 14. Pravilnika o organizaciji i radu Udruženja održaće se 5. Sjednica Skupštine udruženja za IKT u Privrednoj komori RS, ulica Branka Ćopića 6 u Banja Luci, u srijedu, 20.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 časova u Sali za sastanke na 3. spratu Privredne komore Republike Srpske.


Za planiranu Skupštinu je predviđen sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija učesnika Skupštine granskog udruženja za IKT i usvajanje dnevnog reda;
  2. Izbor novog predsjednika Skupštine granskog udruženja za IKT;
  3. Izbor novih predstavnika Izvršnog odbora granskog udruženja za IKT;
  4. Predstavljanje planiranih aktivnosti Agencije za Informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske i okvirni oblik saradnje sa Granskim udruženjem za IKT, direktor Denis Turkanović;
  5. Predstavljanje prvog Naučno-tehnološkog parka (NTP) Republike Srpske i okvirni oblik saradnje sa Granskim udruženjem za IKT, direktor Nikola Dragović;
  6. Informacija o planu rada Granskog udruženja za IKT za 2024. godinu uz diskusiju članova Skupštine i analiza rada IKT kompanija u 2022 godini. Obilježavanje 10 godina rada granskog udruženja za IKT 27.05.2024. godine – dokumenti u prilogu;
  7. Zaključci Skupštine;