Sastanak IKT kompanija sa ministrom MNRVOID

24.02.2022.

Sutra, 25.02.2022. godine, će delegacija privrednih kompanija iz granskog udruženja za IKT da održi sastanak sa ministrom gospodinom Srđanom Rajčevićem iz MNRVOID.

Gransko udruženje za IKT okuplja skoro 500 privrednih društava iz Republike Srpske i do sada smo imali sistemsku i partnersku saradnju na više nivoa. Ovaj sektpor je značajno uticao da se formira Centar za Digitalnu Transformaciju – CDT pri privrednoj komori Republike Srpske kao kompetentna snaga i potencijal za realizaciju razvoja i inovativnosti naše cjelokupne privrede. Postoje aktivnosti koje se moraju hitno preduzeti u interesu funkcionalnosti privrede, finansijske stabilnosti i konkurentnosti privrede u regionu i EU. Moramo pratiti i aktuelne strategije EU i regiona koje stvaraju predslove za kompatibilnost privrede i opstanak privrednih društava na lokalnim i svjetskim tržištima.

Očekujemo da razgovaramo o značajnim temama kako IKT sektor može doprinijeti stručno i brzo na realizaciji projekata digitalizacije Javne uprave ali i potpunijeg djelovanja IKT kompanija, korišćenjem vlastitih stručnih i profesionalnih kompetencija, na realizaciji digitalne transformacije u našoj privredi. Značajne su aktivnosti na razvoju dokumenta Stategije NRVOID za period 2022-2028. godina čime se definišu principi djelovanja koji su povezani i sa ozbiljnim zahtjevima svih sektora privrede ali i građana.

Na kraju ćemo izdati i zvanično saopštenje za javnost sa zaključcima sastanka.