SPREČAVANjE ZLOUPOTREBA LICENCI U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

20.07.2022.

Obavještavamo privredne subjekte iz oblasti građevinarstva, kao i sve nadležne institucije da je Privredna komora Republike Srpske pokrenula aktivnu kampanju sa ciljem suzbijanja zloupotreba licenci u građevinarstvu.

Određeni broj fizičkih i pravnih lica koji posjeduju odgovarajuće licence, prije svega za projektovanje i izvođenje određene faze, zloupotrebljavaju te licence na način da vrše samo formalno ovjeravanje projektne dokumentacije i/ili neophodne dokumentacije tokom izvođenja (građevinske dnevnike, izjave i sl.) a da, u stavri, projektovanje i izvođenje vrše fizička i pravna lica koja za to nisu kvalifikovana. To fiktivno ovjeravanje i „pokrivanje“ se najčešće odvija bez bilo kakvih ugovora, pa čak i onih koji se tiču formalne poslovno-tehničke saradnje. Negativne posljedice te kriminalne usluge „pokrivanja“ nekvalifikovanih projektanata i izvođača, između ostalog, dovode:

1) do ogromnih gubitaka u prihodima Republike Srpske jer se tokovi novca skoro u potpunosti odvijaju u suprotnosti sa svim zakonima o finansijskim transakcijama. Usluge stvarnog projektovanja i izvođenja i formalnog „pokrivanja“ najveći broj investitora plaća gotovinski (takve projekte i izvođenja, po pravilu, rade osobe koje su zvanično zapolsene u nekoj javnoj instituciji ili pravnom licu, ili su lažno nezaposlene i samo su fiktivno prijavljeni na birou, ili su penzioneri,… pa tu „uslugu“ obavljaju „honorano“). Najveći problem i jeste u činjenici što se ti „honorari“ isplaćuju, uglavnom, nelegalno bez ugovora i prijava Poreskoj upravi i bez uplata bilo kakvih poreza i doprinosa;

2) do podstrekivanja rada na crno;

3) do uništavanja preduzeća iz oblasti građevinarstva koja pokušavaju da posluju u skladu sa svim važećim zakonima jer ne mogu da se izbore sa nelojalnom konkurencijom;

4) do toga da se preduzeća sa 2-3 zaposlena radnika vode na destinama stambeno-poslovnih kompleksa kao projektanti ili izvođači, a da su im godišnji prihodi toliki kao da su projektovali/izveli radove na nekoliko manjih porodičnih kuća, što samo ukazuje na malverzacije sa finansijama i utaje poreza;

5) do toga da je kvalitet takvog projektovanja i izvođenja, uglavnom, više nego bijedan, pa zbog toga ispaštaju i budući korisnici bilo da se radi o vlasnicima stanova ili o korisnicima neke javne institucije.

Zbog svega navedenog, u narednom periodu će biti sproveden niz aktivnosti od strane nadležnih organa sa ciljem identifikacije lica koja vrše navedene zloupotrebe, uz obaveznu primjenu kaznenih odredbi važećih zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast.

Navedene aktivnosti će se sprovoditi na način da će predstavnici Poreske uprave RS, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Republičkog inspektorata RS, MUP-a RS i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, u okviru svojih nadležnosti, intenzivno vršiti pojačanu kontrolu ugovora između privrednih društava o vršenju inženjerskih usluga i izvođenju svih faza za koje su licence propisane, ali i međusobne finansijske transakcije.

Ovim putem još jednom upozoravamo sve vlasnike licenci (fizička i pravna lica) da rade u skladu sa važećim zakonskim propisima, odnosno da svoje licence ne ustupaju drugim licima, jer će u protivnom biti sankcionisani i snositi razne posljedice, između ostalih i za izbjegavanje plaćanja poreza.