Šta očekuju privredna društva stupanjem na snagu Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM)?

26.12.2023.

Stupanjem na snagu Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM) 01. oktobra 2023. godine, započela je prelazna faza ovog mehanizma, što znači da će naša privredna društva koja izvoze robu u EU biti u obavezi da predaju prvi kvartalni izvještaj o utrošenim emisija ugljenika pri proizvodnji robe do 31.01.2024. godine.   

Kao što je već poznato, CBAM će se u početku primjenjivati na uvoz roba čijom proizvodnjom se emituje najveća količina ugljenika: cement, gvožđe i čelik, aluminijum, vještačka gnojiva, električna energija i vodonik. Time će se sa CBAM-om obuhvatiti više od 50% emisija u prerađivačkoj industriji.

Prelazna faza CBAM-a služi kao period prilagođavanja za sve učesniku u lancu dobave robe (uvoznike, proizvođače i vlasti), te da se usavrši metodologija izvještavanja do, 01.01.2026 godine kada će sistem u potpunosti biti operativan i kad će se početi naplaćivati emisije ugljenika.

Tokom ovog perioda, uvoznici robe koja je obuhvaćena CBAM-om prijavljuju emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) ugrađene u njihovu robu (direktne i indirektne emisije), bez obaveze finansijskog plaćanja.

Što se tiče indirektnih emisija, one će se obavezno prijavljivati tek nakon tranzicionog perioda, ali samo za neku robu (cement i vještačka gnojiva).

CBAM legislativa u tranzicionoj fazi dopušta fleksibilnost u izvještavanju – kada su u pitanju vrijednosti korišćene za izračunavanje ugrađenih emisija, pa će sve do kraja 2024. godine privredna društva moći birati između tri načina izvještavanja:

(a) potpuno izvještavanje prema novoj metodologiji (EU metoda);

(b) izvještavanje zasnovano na ekvivalentnoj metodi;

(c) izvještavanje zasnovano na podrazumijevanim referentnim vrijednostima (opcija otvorena samo do jula 2024. godine).

Od 1. januara 2025. godine, prihvataće se samo EU metoda i procjene (uključujući podrazumijevane vrijednosti) i iste će se moći koristiti samo za kompleksne proizvode ako predstavljaju manje od 20% ukupnih ugrađenih emisija.

EU Komisija je objavila referentne (podrazumijevane) vrijednosti i oni se mogu naći na linku sa ostalom EU legislativom: 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Kako bi pomogla zainteresovanim stranama da se pripreme za nove obaveze izvještavanja od 1. oktobra 2023. godine, Evropska komisija je pripremila pisana uputstva, kako bi pomogla u navigaciji tokom tranzicionog perioda (1. oktobar 2023 – 31. decembar 2025).

Privredna komora Republike Srpske je prevela ova uputstva radi lakšeg snalaženja u postupku izvještavanja privrednih društava. Linkovi do tih uputstava su:

(Linkovi):

Više informacija o ovoj temi pogledajte na našoj platformi https://infobiz.komorars.ba/, uz poziv da se pridružite našoj viber zajednici https://invite.viber.com/?g2=AQAOhLHxwBGEPE%2BSTUt2sl80vC2ybNLn7y2PFjeUel0cgT8IDJJOUguJPKKNMPbF&lang=en

Za sve ostale informacije vezane za temu CBAM-a tu je i sekretar Udruženja energetike Privredne komore Republike Srpske, Boško Borojević (051/493-124, e-mail: boskob@komorars.ba)