Upitnik za analizu potreba – USE IPM projekat

02.04.2024.

Ovim putem Vas pozivamo da učestvujete u istraživanju CPME – Centra za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci o Održivom poslovanju i izvještavanju o održivosti (Sustainability and Sustainability Reporting – Enivronmnet, Society, Governence). Popunjavanje ovog upitnika traje 5 -10 minuta i traje zaključno sa 10.04.2024. godine.

Učešće u ovome istraživanju je u potpunosti dobrovoljno i anonimno, a podaci će se koristiti isključivo za istraživačke svrhe u okviru projekta. Ako imate pitanja u vezi sa istraživanjem, možete kontaktirati istraživače putem sljedećih imejl adresa: sasa.petkovic@ef.unibl.org i useipmproject@gmail.com

Upitnik se nalazi na sljedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxtuWo_lSJiQAiG4VooFXcbmnDjYqEthb49p_tVEkWhfJg6Q/viewform?usp=sf_link