Uredba o uslovima i postupku izdavanja garancija Republike Srpske privrednim društvima kod izvoznih projekata ili projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih finansijskih institucija

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • Aktuelnosti
  • 9
  • Uredba o uslovima i postupku izdavanja garancija Republike Srpske privrednim društvima kod izvoznih projekata ili projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih finansijskih institucija

08.03.2022.

U Službenom glasniku Republike Srpske broj 19/2022 je objavljena Uredba o uslovima i postupku izdavanja garancija Republike Srpske privrednim društvima kod izvoznih projekata ili projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, koja je usvojena na 159. sjednici Vlade Republike Srpske.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i postupak izdavanja garancija Republike Srpske domaćim privrednim društvima kod izvoznih projekata ili projekata kada je društvo dobilo posao posredstvom međunarodne javne nabavke, a finansiranje se vrši iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija. Garancije koje izdaje Republika Srpska u vezi sa projektima izdaju se za projekte čija je vrijednost viša od 2.000.000 KM.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i postupku izdavanja garancija Republike Srpske privrednim društvima za izvozne projekte (Službeni glasnik RS broj 78/2013).