Uručena Uvjerenja o uspješno završenoj obuci za mentore praktične nastave

Početna 9 Centri 9 Centar za dualno obrazovanje 9 Uručena Uvjerenja o uspješno završenoj obuci za mentore praktične nastave

21.06.2023.

Uvjerenja  o uspješno završenoj obuci za mentore praktične nastave danas su uručena u Banja Luci.

Nakon trodnevne teorijske obuke, koja je održana u organizaciji Privredne komore Republike Srpske, devetnaest mentora praktične nastave iz jedanaest poslovnih subjekata su polaganjem završnog testa stekli uslove za dobijanje uvjerenja.

Cilj i zadatak programa obuke mentora je sticanje odgovarajućih pedagoških, didaktičkih, metodičkih znanja u cilju kvalitetnije realizacije programa praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola u poslovnim subjektima.

Program obuke mentora za praktičnu nastavu je propisao  Republički pedagoški zavod Republike Srpske.

20230621_091510