USAID-ov projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)

27.09.2022.

USAID je u saradnji sa nadležnim ministarstvima za energetiku u Bosni i Hercegovini sproveo detaljnu analizu pravnog okvira za investiranje u izgradnju energetske infrastrukture. Cilj ovih aktivnosti bio je identifikacija pravnih i drugih prepreka sa kojima se susreću investitori u svim oblastima koje u relevantne za izdavanje dozvola za izgradnju energetske infrastrukture ( poput prostornog uređenje i građenja, koncesija, zaštita životne sredine, upravljanje vodama i dr.).

USAID-ov projekat asistencije energetskom sektoru  (USAID EPA) izradio je digitalni vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH. Digitalni vodič je online aplikacija koja investitorima postavlja niz pitanja  o njihovom planiranom projektu (lokacija, vrsta objekta, instalisana snaga i sl.) i na osnovu datih odgovora, pruža informacije potrebne za realizaciju željenog projekta. Drugim riječima investitori dobijaju prilagođen vodič za njihov projekat koji sadrži listu dozvola, saglasnosti i drugih pravnih akatakoje moraju pribaviti, listu nadležnih institucija koje ih izdaju i vremenske rokove kao i druge korisne informacije.

Digitalni vodič